Bình Thuận: tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Vừa qua, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
      
Với Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”  và theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN) của tỉnh Bình Thuận. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đều ban hành Kế hoạch gởi  đến các cơ quan, đoàn thể có liên quan.
      
Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong DNNKVNN đã được các địa phương, đoàn thể và các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú; nội dung tập trung về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình Biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…; hoạt động và nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN; gương người tốt, việc tốt, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả… Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò đảng viên, đoàn viên, hội viên. Các địa phương, đoàn thể đã đăng tải trên website và phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở tài liệu Hỏi - Đáp về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo các địa phương và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện, đã nắm bắt, phản ánh và xử lý kịp thời nhiều vấn đề thuộc về tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của người lao động, giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp tham gia cùng chủ doanh nghiệp giải quyết, bảo vệ kịp thời lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, của chủ doanh nghiệp, góp phần giữ vững trật tự sản xuất, kinh doanh tại các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh. Trong 05 năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần vào việc phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN; tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể nhân dân đang được phát triển ngày càng tăng về số lượng.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong DNNKVNN trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh được đẩy mạnh;  Báo Bình Thuận 5 năm qua, đã đăng tải trên các ấn phẩm của Báo với 1.500 tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân và gương người tốt, việc tốt, mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao của các  DNNKVNN trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát trên sóng phát thanh, truyền hình 450 tin, phóng sự trên bản tin Thời sự, chuyên đề, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong DNNKVNN. Chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, “Hướng về Đại hội Đảng” trên sóng phát thanh và truyền hình đã phát với thời lượng hơn 550 phút về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong DNNKVNN. Nội dung tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phát triển đảng viên, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong DNNKVNN.
      
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN thời gian qua chưa thật sự sâu rộng và thường xuyên. Việc tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể còn ít, chất lượng chưa cao. Nhiều doanh nghiệp do kinh doanh gặp khó khăn nên việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết còn chậm so với yêu cầu. Tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân được thành lập trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa nhiều so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian đến, cần phải tập trung thực hiện tốt các công việc sau :

Trước tiên, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN nhằm định hướng cho doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thứ hai, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các đoàn thể và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng của người lao động tại các DNNKVNN làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân.

Thứ ba, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN; tăng cường giới thiệu, nêu gương những DNNKVNN làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân, gương cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh để cổ vũ phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp, tạo niềm tin để chủ doanh nghiệp tích cực hơn trong tham gia công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.

Kết thúc hội nghị, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh Bình Thuận đã thông qua quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 03 tổ chức Đảng, 01 Công đoàn cơ sở và 02 ban (Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Phước Thể, huyện Tuy Phong; Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình; Đảng bộ Công ty cổ phần Rạng Đông, thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Japfa Comfeed Bình Thuận; Ban đoàn kết tập hợp Thanh niên, thuộc Tỉnh Đoàn; Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Tuy Phong)./.

 Tô Long

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.