Đội ngũ bí thư cấp ủy cấp huyện cần nâng tầm về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Chiều ngày 25/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (Lớp thứ ba, năm 2016).

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đan xen, do vậy phải đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp – những người giữ vai trò cốt yếu trong việc ban hành và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ Bí thư cấp huyện, với vị trí công tác đặc thù hết sức quan trọng của mình trong hệ thống Đảng, cần được nâng tầm hơn nữa về mọi mặt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn, theo đúng tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương khóa ba năm 2016 gồm 69 học viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Lớp học được tổ chức trong 03 tuần, với 18 chuyên đề, 04 báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm và 01 chuyến đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở (Thái Nguyên). Chương trình của lớp học đã bao quát được những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên là bí thư cấp ủy, cấp huyện và tương đương. Những nội dung này vừa mang tính cơ bản, lại vừa cập nhật, bổ sung những tri thức mới là kết quả của sự nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, các học viên cũng đã làm rõ thêm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh của vấn đề công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của đất nước trong tình hình mới. Đồng thời các học viên cũng có điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hy vọng rằng, sau khi khóa học kết thúc, các đồng chí học viên sẽ vận dụng hiệu quả các kiến thức do Lớp học trang bị vào lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo thực tiễn ở địa phương. Cùng với đó, thông qua trải nghiệm thực tiễn sẽ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.