Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có trên 650 đại biểu là cán bộ chủ chốt trong toàn quân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách; có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhất là, Nghị quyết 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cán bộ chủ chốt toàn quân nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai thực hiện; nhất là nhận diện và đánh giá đúng thực trạng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; từ đó, nêu cao nhận thức trách nhiệm với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và Quân đội để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao.

Các cơ quan tham mưu chiến lược, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường cần tập trung nghiên cứu sâu những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận; bám sát thực tiễn tình hình đất nước, quân đội để làm tốt công tác tham mưu giúp Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt toàn quân đã nghe Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.”

Hội nghị đã nghe các báo viên giới thiệu Nghị quyết về: “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận về “Tình hình kinh tế​-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế​-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”…/.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…