Vĩnh Long: Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, gồm: Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016, về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2017; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016, về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long, như: Chương trình xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020; Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Ngoài ra, theo yêu cầu của Trung ương, hội nghị cũng triển khai quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, Nghị quyết số 04-NQ/TW là nghị quyết chuyên đề, mang tính trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, là bước tiếp nối của Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, với tính cấp thiết và yêu cầu hàng đầu làm trong sạch, chỉnh đốn Đảng.

Trong thời gian tới, để thực hiện các nội dung đã triển khai tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị cấp ủy các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai 05 nhóm nhiệm vụ và 9 công việc cụ thể; trong đó, có những vấn đề cơ bản như: phải nghiên cứu nắm vững tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết số 04-NQ/TW để tiếp tục triển khai tuyên truyền và thực hiện, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngay trong việc tự phê bình và phê bình để đánh giá, phân lọai đảng viên cuối năm 2016 cũng cần gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW theo đúng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức  Trung ương.

Về các nghị quyết, kết luận khác được triển khai tại hội nghị, các cấp cần căn cứ vào chương trình hành động của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, nhân dịp năm mới sắp đến, cần quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân vui xuân đón Tết. Các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết năm 2016 một cách trang trọng nhưng không phô trương, lãng phí và phải hoàn thành trước ngày 10/01/2017, để dành thời gian thăm viếng các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh – liệt sỹ,…

Quang Chiến

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.