Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo, phân tích và cùng các đại biểu nghiên cứu nội dung Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh kinh tế; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Định hướng về việc đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước…

Cùng với đó, thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

* Ngày 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hơn 3.500 đại biểu là tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, trưởng phòng, ban, ngành cấp huyện; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiếp thu, quán triệt Nghị quyết và chuyên đề này.

Hội nghị được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trình bày những nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đi sâu phân tích từng vấn đề của Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nhận thức sâu sắc về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo nguyên tắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là xác định rõ những nhiệm vụ, việc làm cấp bách, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X.


Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thông qua các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Cụ thể là chương trình hành động về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thông qua kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh./.

TG tổng hợp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…