Quân ủy Trung ương: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Sáng 16-1, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Quân ủy Trung ương; thực hiện tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương công tác trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại biểu đại diện Ban tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết và thống nhất cao, Quân ủy Trung ương tiến hành thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016. Quân ủy Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017. Theo đó, Quân ủy Trung ương thống nhất: Quán triệt và nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tập trung lãnh đạo, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai kế hoạch thực hiện sát thực trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và thành quả sự nghiệp đổi mới, giữ vững ổn định và môi trường hòa bình, tạo điều kiện để đất nước phát triển toàn diện.

Cũng tại hội nghị, từng đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương; Quân ủy Trung ương thảo luận dân chủ tham gia nhiều ý kiến với tinh thần đoàn kết, vì sự phát triển và tiến bộ trong sinh hoạt, công tác...

Theo QĐND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục