Hà Nam: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Để công tác tham mưu chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, Bộ phận Thường trực Chỉ thị 05 đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban hành Chương trình công tác năm 2017, trong đó xác định ba nhiệm vụ trọng tâm đó là: tổ chức học tập chuyên đề, tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” và triển khai mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hệ thống Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị 05 và các chuyên đề được triển khai tích cực và kịp thời. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các cấp ủy đảng đã chủ động tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập nội dung của Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa, mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 28/10/2016, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa “Các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng hình thức truyền hình trực tiếp từ tỉnh đến cơ sở.

Việc tổ chức học tập chuyên đề  năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đã được các cấp ủy đảng triển khai đồng loạt trong tháng 4/2017 gắn với sinh hoạt chi bộ. Cùng với việc học tập, các chi bộ đã tổ chức cho đảng viên thảo luận và đăng ký làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương các tập  thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, như: Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện tổ chức tọa đàm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tháng 9/2016); Công an tỉnh tổ chức Giao lưu, biểu dương gương điển hình học tập và làm theo Bác (tháng 8/2016)... Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Sông Châu, Trang điện tử của Tỉnh ủy xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Thường xuyên đăng tải tin, bài, phóng sự, hình ảnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các tấm gương người tốt, việc tốt, văn bản chỉ đạo và những bài viết tổng kết lý luận và thực tiễn về học tập và làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” năm 2017 nhằm phát hiện, tuyên truyền và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần cổ vũ, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo Bác. Cuộc thi được phát động từ ngày 20/12 đến hết ngày 30/9 và dự kiến tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng, trao giải đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam (14/01/1958 – 14/01/2018). Để Cuộc thi được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh và đạt được hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 19 đồng chí là Bí thư (hoặc Phó bí thư) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh là Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Đồng thời, để tạo sự chuyển biến thật sự về hành động, khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng các mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc xây dựng mô hình điểm nhằm tạo ra phong trào sâu rộng trong việc học và làm theo Bác, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, coi đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần đẩy lùi và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương nhanh và bền vững.

Đến nay, 10/10 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng được kế hoạch và lựa chọn đơn vị triển khai mô hình điểm ở cấp mình. Việc lựa chọn nội dung xây dựng mô hình điểm về học và làm theo Bác đều căn cứ vào các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 03 Đảng bộ xây dựng mô hình điểm của tỉnh, đó là: mô hình “Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị” của Đảng bộ Thành phố Phủ Lý; mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuát nông nghiệp đạt hiệu quả cao” của Đảng bộ huyện Lý Nhân; mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Công an tỉnh.

Kết quả bước đầu triển khai cho thấy nhiều đơn vị đã chọn đúng được vấn đề trọng tâm tập trung xác định, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả nhất định: Công tác tiếp công dân, công tác điều tra, phá án nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội có nhiều kết quả; công tác dẹp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị được dư luận nhân dân đánh giá cao. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phát huy rõ nét...

Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn mô hình học và làm theo phong cách làm việc đổi mới, khoa học của Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các đảng bộ trường học chọn mô hình học và làm theo Bác về phong cách ứng xử nhân văn, thân thiện... Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực gắn việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc từ cơ sở.

Các cấp ủy đảng đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào Chương trình công tác năm 2017 và Chương trình công tác toàn khóa. Phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, huyện phụ trách theo dõi ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập chuyên đề, triển khai xây dựng mô hình điểm và tổ chức cuộc thi viết. Trong tháng 5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 33 về xây dựng, phát triển văn hóa tại 10/10 đảng bộ huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội các cấp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, Hà Nam xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả; các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tích cực tham gia thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thể hiện ý thức, nhận thức trách nhiệm đầy đủ trong việc tự giác học tập, nêu gương, tính tiền phong gương mẫu trước cấp uỷ, tổ chức Đảng, trước cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những người đứng đầu. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tích cực nêu gương trước tập thể, trước hết là của đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở.

Trước mắt, năm 2017, tỉnh Hà Nam tập trung tổ chức tốt cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”; biên soạn và xuất bản cuốn sách “Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để phục vụ công tác tuyên truyền và học tập trong toàn Đảng bộ; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai xây dựng các mô hình điểm về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo về yêu cầu, mục đích đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và trong cả nhiệm kỳ; đặc biệt quan tâm việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Có như vậy, Chỉ thị 05 mới đạt hiệu quả thiết thực, tránh bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm./.

Kim Phượng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.