• Kiến nghị tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào các dân tộc, người có công với cách mạng

  Kiến nghị tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào các dân tộc, người có công với cách mạng

  Cử tri thành phố Sơn La kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương một số nội dung như: Đề nghị tiếp tục bố trí vốn để triển khai hoàn thành dự án hồ chứa nước bản Mòng, xã Hua La , thành phố Sơn La, nhằm phục vụ công tác phòng chống lũ trên địa bàn; quan tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Sơn La với mục đích giảm mật độ giao thông trong nội thị.

 • Lạng Sơn: Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XII

  Lạng Sơn: Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XII

  (TG) - Ngày 04/8/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên mở rộng với sự tham dự của thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên Đoàn 338; báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

 • Bắc Giang: 10 năm thực hiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân

  Bắc Giang: 10 năm thực hiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân

  (TG)- Sau 10 năm thực hiện Quy định 15, nhìn chung các đảng viên làm kinh tế tư nhân luôn nhạy bén, năng động, thể hiện tính tiên phong trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của Đảng trong tình hình mới. Nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được bản lĩnh trong quản lý, sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động

 • Đổi mới tư duy và phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

  Đổi mới tư duy và phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

  Triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng là một khâu quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trước hết phải làm thật tốt công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; đồng thời cần cụ chế hóa nghị quyết thành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị.

 • Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

  Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

  Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh mục tiêu: Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững;... sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng

  Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng

  (TG)-Theo đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, báo cáo viên phải trình bày được cái tinh túy nhất, hồn cốt của Nghị quyết, phù hợp cho đúng đối tượng.

 • Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)-Chính phủ vừa có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 • “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  (TG)- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, những nội dung của Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng, là định hướng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời gian tới.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại

  Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại

  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, có sức lan tỏa; đồng thời tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 • Phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ hưu trí

  Phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ hưu trí

  Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là địa bàn có số lượng đảng viên là cán bộ hưu trí chiếm tỷ lệ tương đối cao. Cấp ủy, chi bộ nơi đây thường xuyên động viên, tranh thủ ý kiến, trí tuệ và kinh nghiệm của các đảng viên là cán bộ hưu trí để sát cánh cùng lớp đảng viên trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Đến nay, Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm sáu năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 • Người cán bộ xã được dân tin

  Người cán bộ xã được dân tin

  Trong gần 30 năm công tác ở xã Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Bí thư Đảng ủy xã Lò Minh Phiệng (trong ảnh) luôn là người cán bộ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, việc gì cũng vì dân, được dân tin yêu.

 • Hà Tĩnh: Đảng bộ cấp huyện và tương đương cơ bản hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Hà Tĩnh: Đảng bộ cấp huyện và tương đương cơ bản hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị khóa XII, các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đến nay Đảng bộ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ cốt cán với sự tham gia của gần 5.500 người tham gia, đạt tỷ lệ 96%. 

 • Bình Phước: tập huấn Báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Bình Phước: tập huấn Báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Việc tập huấn báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới, cũng như phương pháp triển khai.

 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng cho thấy, tuy còn những hạn chế, song đây là chủ trương, giải pháp đúng, kịp thời, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trong thời gian tới, cần kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

 • Sớm đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống ở huyện miền núi, biên giới Mường Nhé

  Sớm đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống ở huyện miền núi, biên giới Mường Nhé

  (TG)-Năm 2016, là năm trọng tâm tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đây được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.