• Lạc Thủy vận dụng sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

  Lạc Thủy vận dụng sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

  Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng các đề án về quy hoạch, quản lý các hoạt động du lịch, lễ hội; thu hút đầu tư và huy động mọi nguồn lực xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, thắng cảnh, tâm linh trên địa bàn huyện. 

 • Bước chuyển ở Quế Phong

  Bước chuyển ở Quế Phong

  Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, việc phát huy dân chủ đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An).

 • Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

  (TG)- Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Tham dự Hội nghị có gần 1.400 vị Ủy viên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp; chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo; người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • Lạng Sơn: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên

  Lạng Sơn: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên

  Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên được nâng cao; bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

 • Quảng Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý khai thác khoáng sản

  Quảng Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý khai thác khoáng sản

  Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh cần gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý khai thác than, đất sét và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 • Yên Bái thông qua 10 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

  Yên Bái thông qua 10 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 26/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 tổ chức Kỳ họp thứ 2, thông qua 10 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

 • Bắc Giang: Tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  Bắc Giang: Tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  (TG)- Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng được nâng lên; qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ được ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, đề xuất các biện pháp sửa chữa khuyết điểm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh

 • Ninh Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  Ninh Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã giúp cho cán bộ, đảng viên chú ý hơn đến việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân, gương mẫu chấp hành các qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

 • Vĩnh Long: Thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Vĩnh Long: Thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” .

 • Trà Vinh hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Trà Vinh hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Ngày 19/8, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn cho 7 xã đăng kí đạt chuẩn và 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

 • Kiểm tra công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Bình Phước

  Kiểm tra công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Bình Phước

  (TG)-Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã tham mưu tốt cho Tỉnh ủy trong việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Đăk Nông: chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  Đăk Nông: chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  (TG)-Xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nghị quyết XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưanhanh Nghị quyết XII vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. So với các đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các khóa X, XI trước đây, công tác tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng có những đổi mới về mặtnội dung và phương thức thực hiện.

 • Tạo chuyển biến mới, tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Tạo chuyển biến mới, tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  (TG)- Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Học viện) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn không chỉ trong công tác đào tạo nhân lực y, dược học cổ truyền (YDHCT) có y đức tốt, tay nghề giỏi mà còn góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu bảo tồn, gìn giữ, phát huy và phát triển nền tảng y học dân tộc gắn với y học hiện đại, tạo nên vị thế của ngành YDHCT, đ­ược xã hội ngày càng đề cao.

 • Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

  Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

  "Cần tận dụng tối đa mọi cơ hội để hợp tác chân thành, thiết thực trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới"- Nhân dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010-2015, phương hướng đến năm 2020 và sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn báo chí.

 • Khi nghị quyết bắt nhịp được với cuộc sống

  Khi nghị quyết bắt nhịp được với cuộc sống

  Bắc Yên là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, đang đổi thay từng ngày nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn của Đảng bộ huyện. Việc chọn trúng vấn đề, tập trung giải quyết những việc khó, đề ra chương trình hành động cụ thể đã mở đường cho những đổi mới trên vùng đất này.