• Lạng Sơn: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Lạng Sơn: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  (TG)-Trong hai ngày 09 và 10/6/2016, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI. 

 • Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và các văn nghệ sỹ khu vực phía Nam

  Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và các văn nghệ sỹ khu vực phía Nam

  (TG)- Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, trao đổi, giải đáp các ý kiến tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng… Đồng thời, phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, lãnh đạo các Hội văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sỹ… thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang: Sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang: Sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

  (TG)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ nay đến năm 2020, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra một số mục tiêu chính như phát triển đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, lợi thế của tỉnh; nâng cao quy mô, chất lượng và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế...

 • Can Lộc, Hà Tĩnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  Can Lộc, Hà Tĩnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  (TG)-Ngày 8/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 • Tập trung tuyên truyền sâu rộng, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống

  Tập trung tuyên truyền sâu rộng, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống

  (TG)-Ngày 8/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt.

 • Điện Biên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho hội viên Hội Nhà báo, Hội văn học - Nghệ thuật

  Điện Biên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho hội viên Hội Nhà báo, Hội văn học - Nghệ thuật

  (TG)-Ngày 7/6 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho trên 150 đại biểu là hội viên Hội Nhà Báo, Hội Văn học  - Nghệ thuật tỉnh, giảng viên lý luận chính trị trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường Cao đẳng trong tỉnh.

 • Xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai

  Xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai

  (TG) - Nhận thức đúng vị trí, vai trò của văn hóa trong công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp thiết thực về đầu tư nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong thực hiện đường lối của Đảng về văn hóa vào thực tiễn tại Lào Cai. 

 • Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bình Định, Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và cụ thể hóa chương trình hành động, thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.  

 • Kiên Giang triển khai, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

  Kiên Giang triển khai, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

  (TG)- Trong 2 ngày 06 và 07/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế

  Tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế

  Sáng 1-6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 5 để đánh giá, phân tích kỹ tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

 • Các địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Các địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của các tập thể và cá nhân để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. 

 • Điện Biên: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

  Điện Biên: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

  (TG)- Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), sáng ngày 01/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. 

 • KIên Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh

  KIên Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh

  (TG)- Chiều ngày 30/5, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức cuộc họp góp ý triển khai kế hoạch phát động cuộc thi cấp tỉnh “Tìm hiểu về Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”. Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

 • Hiệp Hòa: Gắn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với nông thôn mới

  Hiệp Hòa: Gắn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với nông thôn mới

  (TG)- Qua 5 năm (2011-2015) thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua "Dân vận khéo" và hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động đươc sức mạnh tổng hợp của nhân dân, góp phần  xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả chủ trương cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

 • Phú Yên: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Phú Yên: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Linh- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 gắn với quán triệt, triển khai những nội dung liên quan trong 6 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.