• Những đảng viên "ba cùng" ở Phú Tân

  Những đảng viên

  Với chủ trương giao trách nhiệm rõ ràng khi thực hiện các tiêu chí gia đình trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đã thu được những kết quả đáng khích lệ trong phong trào này. Nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ nhờ phát huy tốt vai trò của đảng viên “ba cùng” với dân.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Trước hết từ giáo dục đảng viên

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Trước hết từ giáo dục đảng viên

  (TG) - Nếu xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi là nhiệm vụ then chốt trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, thì công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên là “then chốt của nhiệm vụ then chốt” đó. Trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, công tác giáo dục đảng viên có những yêu cầu khác nhau. Vào hoàn cảnh hiện nay, khi trong Đảng có nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đến mức nghiêm trọng, thì công tác giáo dục đảng viên càng trở nên cấp thiết.  

 • Hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

  Hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

  Phát huy kết quả việc làm được để nhân rộng; chỉ rõ hạn chế yếu kém để khắc phục là cách làm của Ðảng bộ quận 5 (TP Hồ Chí Minh) trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; từ đó tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực công tác của một quận trung tâm thành phố.

 • Loại dần những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân

  Loại dần những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân

  Đại hội XII của Đảng đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nghị quyết đại hội xác định: “Giảm mạnh, bãi bỏ những TTHC gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”(1). Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhiều TTHC gây phiền hà cho người dân đã được loại bỏ. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn không ít thủ tục nhiêu khê và mong muốn của người dân, của doanh nghiệp, công cuộc cải cách TTHC phải quyết liệt hơn nữa.

 • Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế

  Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế

  Đó là quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) vừa được Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 11-NQ/TW) khẳng định.

 • Vĩnh Long triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  Vĩnh Long triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  (TG) - Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã được tổ chức ngày 1/9/2017. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 • Vĩnh Long triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  Vĩnh Long triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón khẳng định, các chương trình hành động có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là chương trình phát triển kinh tế tư nhân để góp phần cùng các thành phần kinh tế khác thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. 

 • Xây dựng làng, xã kiểu mẫu gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

  Xây dựng làng, xã kiểu mẫu gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

  (TG)- Ngày 20/02/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa đã căn dặn đồng bào phải xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Đáp lại tình cảm sâu nặng, sự kỳ vọng của Bác, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh nói chung, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hoằng Hóa nói riêng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức làm theo lời Bác dạy và đã xuất hiện những tập thể, cá nhân, những làng, xã kiểu mẫu, là tấm gương của tỉnh và của cả nước.

 • Bắc Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh

  Bắc Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh

  (TG)- Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (Nghị quyết số 09), nhận thức của các cấp ủy, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác CCB được nâng lên. Các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội CCB. Chính quyền các cấp quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội CCB, phát huy vai trò của hội CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân.

 • Trà Vinh: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

  Trà Vinh: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nội dung Quy định số 47- QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, cho tất cả đảng viên và tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 

 • Thanh Hóa phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 trong thời kỳ đổi mới

  Thanh Hóa phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 trong thời kỳ đổi mới

  (TG) - Trên tinh thần tiến công và giá trị to lớn của những bài học kinh nghiệm lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đặc biệt là bài học về xây dựng Đảng vững mạnh; về đại đoàn kết toàn dân; về tạo thời cơ và chớp thời cơ,… luôn khơi nguồn, bồi đắp sức mạnh cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước tiếp chặng đường mới, viết tiếp những trang sử mới hào hùng của quê hương, đất nước. 

 • Đà Nẵng: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và Quy định về giám sát trong Đảng

  Đà Nẵng: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và Quy định về giám sát trong Đảng

  Ngày 11/8, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

 • Quảng Ninh: Quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái

  Quảng Ninh: Quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái

  (TG) -Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 về việc “Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)”.

 • Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

  Ngày 3/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân ở 35 điểm cầu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

 • Kiên Giang: Thực hiện tốt quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế, quân số thường trực

  Kiên Giang: Thực hiện tốt quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế, quân số thường trực

  (TG) - Ngày 28/7, Đoàn khảo sát do Thượng tướng Võ Trọng Việt-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng. Đồng chí Phạm Vũ Hồng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.