• Khắc phục “tư duy nhiệm kỳ” để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

  Khắc phục “tư duy nhiệm kỳ” để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

  Một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay là phải ngăn ngừa, khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”. Đó là điểm nhấn mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 • “Đại học khởi nghiệp” trong “quốc gia khởi nghiệp”

  “Đại học khởi nghiệp” trong “quốc gia khởi nghiệp”

  (TG) - Trong “đại học khởi nghiệp”, việc nghiên cứu khoa học đóng một vai trò rất quan trọng vì nó góp phần định hướng và tạo nền tảng để cho đại học khởi nghiệp có thể hoạt động và phát triển.

 • Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp

  Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp

  Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Tỉnh ủy Yên Bái chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn của cấp ủy viên các cấp, nhất là đối với cơ sở và cấp trên cơ sở.

 • Đẩy mạnh liên kết, tạo động lực tăng trưởng

  Đẩy mạnh liên kết, tạo động lực tăng trưởng

  Những năm qua, vùng kinh tế Đông Nam Bộ (ĐNB) đã có những bước phát triển đột phá, nhất là trong thu hút vốn FDI. Tuy nhiên, tốc độ phát triển giữa các địa phương trong vùng không đồng đều và chưa tương xứng với tiềm năng.

 • Hà Tĩnh: Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  Hà Tĩnh: Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW  ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đến nay việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

 • Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  (TG) - Qua 6 kỳ đại hội, cùng với đổi mới tư duy lý luận và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc xác định các phương hướng và mục tiêu chiến lược của Đảng nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại ngày càng rõ ràng, cụ thể và chính xác hơn.

 • Kiên quyết hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng

  Kiên quyết hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng

  Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (QH) đối với Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, năm 2016, Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện các nhiệm vụ QH giao trong công tác PCTP và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội...

 • Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI tại Mù Căng Chải

  Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI tại Mù Căng Chải

  Hai trọng tâm công tác ở Mù Cang Chải Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có hơn 90% số dân là người dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, các cấp ủy đã tập trung chăm lo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần tạo chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

 • Khánh Hòa: Kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

  Khánh Hòa: Kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

  (TG)-Qua kiểm tra, hầu hết các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, và Nghị quyết của cấp mình và đang khẩn trương lấy ý kiến góp ý. 

 • Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: quán triệt, triển khai các quy định, Chỉ thị của Trung ương

  Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: quán triệt, triển khai các quy định, Chỉ thị của Trung ương

  (TG)-Theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên là một nhiệm vụ quan trọng, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của các đảng bộ.

 • Tiền Giang: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Tiền Giang: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Theo ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, địa phương chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công bố quyết định kiểm tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  Công bố quyết định kiểm tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  Chiều ngày 19/9, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức buổi công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 • Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Quân ủy Trung ương tham gia ý kiến vào Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Sáng 17-9, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị góp ý kiến vào Đề án"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" (gọi tắt là Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng).

 • Hà Nội sẽ giảm biên chế hơn nữa

  Hà Nội sẽ giảm biên chế hơn nữa

  Thành phố Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2020-2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015 và sẽ hoàn thành nhiệm vụ tinh giản biên chế trước 1 năm so với yêu cầu của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI).

 • Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Tuyên Quang

  Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Tuyên Quang

  (TG) - Đánh giá cao công tác triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Tuyên Quang, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ những khó khăn của Đảng bộ; đồng thời, lưu ý một số vấn đề cần quan tâm hơn trong chương trình hành động, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có chất lượng, hiệu quả hơn tại địa phương.