• Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận TW và Ban Cán sự Đảng Chính phủ

  Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận TW và Ban Cán sự Đảng Chính phủ

  (TG) - Mục đích của chương trình ký kết nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp,” Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 • Kiên Giang: Hoàn thành việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Kiên Giang: Hoàn thành việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG) - Theo đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả tổ chức được 547 lớp với 49.112/49.678 đảng viên tham gia học tập nghị quyết, đạt 98,86% (đã trừ số đảng viên miễn sinh hoạt).

 • Cà Mau nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

  Cà Mau nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

  Tỉnh ủy Cà Mau đang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

 • Tiền Giang chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới

  Tiền Giang chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới

  Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp thêm được gần 1.500 đảng viên mới, đạt gần 100% chỉ tiêu cả năm 2016 theo Nghị quyết đề ra; trong đó có 701 đảng viên nữ, 7 trường hợp là người có đạo. Số đảng viên trong toàn đảng bộ hiện có là gần 44.000 đảng viên; trong đó có gần 13.000 đảng viên nữ đang công tác, sinh hoạt tại 805 tổ chức cơ sở đảng.

 • Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

  Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

  BCH Đảng Bộ tại LB Nga vừa tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt, Triển khai Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng CSVN.

 • Can Lộc: Triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp ủy

  Can Lộc: Triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp ủy

  (TG)- Chiều ngày 29/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2016 để cung cấp một số thông tin nổi bật thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới cho đội ngũ báo cáo viên cấp ủy của huyện và cơ sở.

 • Phú Yên: hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

  Phú Yên: hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

  (TG) - Đến nay toàn Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở.

 • Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (TG)- Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn; tình hình tham nhũng giảm so với thời điểm trước; từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hành động

 • Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  "TPHCM phải đi đầu trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chủ động, quyết liệt  tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp đột phá trong phạm vi thẩm quyền của TP để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội”, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 vào chiều nay, 25-9.

 • Khắc phục “tư duy nhiệm kỳ” để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

  Khắc phục “tư duy nhiệm kỳ” để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

  Một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay là phải ngăn ngừa, khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”. Đó là điểm nhấn mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 • “Đại học khởi nghiệp” trong “quốc gia khởi nghiệp”

  “Đại học khởi nghiệp” trong “quốc gia khởi nghiệp”

  (TG) - Trong “đại học khởi nghiệp”, việc nghiên cứu khoa học đóng một vai trò rất quan trọng vì nó góp phần định hướng và tạo nền tảng để cho đại học khởi nghiệp có thể hoạt động và phát triển.

 • Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp

  Yên Bái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp

  Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Tỉnh ủy Yên Bái chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn của cấp ủy viên các cấp, nhất là đối với cơ sở và cấp trên cơ sở.

 • Đẩy mạnh liên kết, tạo động lực tăng trưởng

  Đẩy mạnh liên kết, tạo động lực tăng trưởng

  Những năm qua, vùng kinh tế Đông Nam Bộ (ĐNB) đã có những bước phát triển đột phá, nhất là trong thu hút vốn FDI. Tuy nhiên, tốc độ phát triển giữa các địa phương trong vùng không đồng đều và chưa tương xứng với tiềm năng.

 • Hà Tĩnh: Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  Hà Tĩnh: Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW  ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đến nay việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

 • Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  (TG) - Qua 6 kỳ đại hội, cùng với đổi mới tư duy lý luận và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc xác định các phương hướng và mục tiêu chiến lược của Đảng nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại ngày càng rõ ràng, cụ thể và chính xác hơn.