• Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  (TG)- Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả những nội dung của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng sự giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, công tác; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • Quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống

  Quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng...

 • Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Để sau khi được ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành cần phải giữ được đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương, coi trọng sự đoàn kết trong nội bộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

  Tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn thảo và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm.

 • Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

  Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

  Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

 • Hưng Yên: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết XII của Đảng

  Hưng Yên: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết XII của Đảng

  (TG) - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, ngày 25/10, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thi Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

  (TG)-Nâng cao kiến thức lý luận chính trị, nhất là nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm, trở thành công việc thường xuyên trong công tác xây dưng Đảng của ấp ủy.

 • Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

  Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

  (TG)- Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo một số kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và một số vấn đề quan trọng khác...   

 • Quảng Ninh: hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  Quảng Ninh: hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  (TG)- Tính đến ngày 15/9, toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở.

 • Vĩnh Long thông báo nhanh các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  Vĩnh Long thông báo nhanh các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  (TG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, để thông báo nhanh các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chiều 18/10. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị.

 • Trà Vinh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

  Trà Vinh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

  (TG)- Ngày 18/10/2016, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

 • Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới

  Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới

  (TG)- Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước. Đảng ta xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; đồng thời là sự thể hiện nhận thức, đánh giá của Đảng ta về vai trò to lớn của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

 • Bình Thuận: Tổ chức thành công việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

  Bình Thuận: Tổ chức thành công việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

  (TG)- Tính đến nay, Bình Thuận đã mở lớp 448 lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 61.655 người; trong đó, có 26.558 người là đảng viên, đạt 97% và 32.666 người là đoàn viên, hội viên.

 • Bình Thuận: tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Bình Thuận: tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  (TG)-Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được các địa phương, đoàn thể và các cơ quan báo chí của tỉnh Bình Thuận quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú.