• “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  (TG)- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, những nội dung của Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng, là định hướng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời gian tới.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại

  Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại

  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, có sức lan tỏa; đồng thời tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 • Phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ hưu trí

  Phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ hưu trí

  Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là địa bàn có số lượng đảng viên là cán bộ hưu trí chiếm tỷ lệ tương đối cao. Cấp ủy, chi bộ nơi đây thường xuyên động viên, tranh thủ ý kiến, trí tuệ và kinh nghiệm của các đảng viên là cán bộ hưu trí để sát cánh cùng lớp đảng viên trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Đến nay, Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm sáu năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 • Người cán bộ xã được dân tin

  Người cán bộ xã được dân tin

  Trong gần 30 năm công tác ở xã Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Bí thư Đảng ủy xã Lò Minh Phiệng (trong ảnh) luôn là người cán bộ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, việc gì cũng vì dân, được dân tin yêu.

 • Hà Tĩnh: Đảng bộ cấp huyện và tương đương cơ bản hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Hà Tĩnh: Đảng bộ cấp huyện và tương đương cơ bản hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị khóa XII, các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đến nay Đảng bộ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ cốt cán với sự tham gia của gần 5.500 người tham gia, đạt tỷ lệ 96%. 

 • Bình Phước: tập huấn Báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Bình Phước: tập huấn Báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Việc tập huấn báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới, cũng như phương pháp triển khai.

 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng cho thấy, tuy còn những hạn chế, song đây là chủ trương, giải pháp đúng, kịp thời, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trong thời gian tới, cần kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

 • Sớm đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống ở huyện miền núi, biên giới Mường Nhé

  Sớm đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống ở huyện miền núi, biên giới Mường Nhé

  (TG)-Năm 2016, là năm trọng tâm tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đây được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

 • TP Hồ Chí Minh: quán triệt Nghị quyết Đại hội XII cho trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí

  TP Hồ Chí Minh: quán triệt Nghị quyết Đại hội XII cho trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí

  (TG)-Chiều 01/7, sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí TP.HCM học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Thành ủy TPHCM triệu tập đã bế mạc. 

 • Bình Phước: Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Bình Phước: Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm 12 nhiệm vụ, giải pháp bám sát tình hình thực tế của địa phương như: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ...

 • Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương.

 • Quảng Ngãi, Sóc Trăng đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Quảng Ngãi, Sóc Trăng đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Tỉnh Quảng Ngãi đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đó là: phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, phấn đấu sớm đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII. 

 • Cà Mau: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Cà Mau: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Ngày 23/6, Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố và sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

 • 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  Sáng 22/6, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

 • Quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  Quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  (TG)- Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.