• Đăk Nông: chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  Đăk Nông: chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

  (TG)-Xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nghị quyết XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưanhanh Nghị quyết XII vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. So với các đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các khóa X, XI trước đây, công tác tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng có những đổi mới về mặtnội dung và phương thức thực hiện.

 • Tạo chuyển biến mới, tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Tạo chuyển biến mới, tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  (TG)- Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Học viện) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn không chỉ trong công tác đào tạo nhân lực y, dược học cổ truyền (YDHCT) có y đức tốt, tay nghề giỏi mà còn góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu bảo tồn, gìn giữ, phát huy và phát triển nền tảng y học dân tộc gắn với y học hiện đại, tạo nên vị thế của ngành YDHCT, đ­ược xã hội ngày càng đề cao.

 • Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

  Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

  "Cần tận dụng tối đa mọi cơ hội để hợp tác chân thành, thiết thực trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới"- Nhân dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010-2015, phương hướng đến năm 2020 và sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn báo chí.

 • Khi nghị quyết bắt nhịp được với cuộc sống

  Khi nghị quyết bắt nhịp được với cuộc sống

  Bắc Yên là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, đang đổi thay từng ngày nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn của Đảng bộ huyện. Việc chọn trúng vấn đề, tập trung giải quyết những việc khó, đề ra chương trình hành động cụ thể đã mở đường cho những đổi mới trên vùng đất này.

 • Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

  Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

  (TG)- Đó là chủ đề Hội thảo thường niên 2016 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC);Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững tổ chức hôm nay (10-8) tại Hà Nội.

 • Chủ trương, đường lối đã rõ, trông chờ quyết tâm chính trị

  Chủ trương, đường lối đã rõ, trông chờ quyết tâm chính trị

  (TG)-Ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn Hoàng Thu – đảng viên thôn Cổ Trai đã dậy chuẩn bị đến hội trường xã Hồng Minh để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 01 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình, anh Thu là một trong 63 đảng viên của chi bộ thôn Cổ Trai.

 • Kiến nghị tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào các dân tộc, người có công với cách mạng

  Kiến nghị tiếp tục quan tâm đời sống đồng bào các dân tộc, người có công với cách mạng

  Cử tri thành phố Sơn La kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương một số nội dung như: Đề nghị tiếp tục bố trí vốn để triển khai hoàn thành dự án hồ chứa nước bản Mòng, xã Hua La , thành phố Sơn La, nhằm phục vụ công tác phòng chống lũ trên địa bàn; quan tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Sơn La với mục đích giảm mật độ giao thông trong nội thị.

 • Lạng Sơn: Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XII

  Lạng Sơn: Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XII

  (TG) - Ngày 04/8/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên mở rộng với sự tham dự của thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên Đoàn 338; báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

 • Bắc Giang: 10 năm thực hiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân

  Bắc Giang: 10 năm thực hiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân

  (TG)- Sau 10 năm thực hiện Quy định 15, nhìn chung các đảng viên làm kinh tế tư nhân luôn nhạy bén, năng động, thể hiện tính tiên phong trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của Đảng trong tình hình mới. Nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được bản lĩnh trong quản lý, sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động

 • Đổi mới tư duy và phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

  Đổi mới tư duy và phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

  Triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng là một khâu quan trọng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trước hết phải làm thật tốt công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; đồng thời cần cụ chế hóa nghị quyết thành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị.

 • Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

  Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

  Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh mục tiêu: Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững;... sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng

  Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng

  (TG)-Theo đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, báo cáo viên phải trình bày được cái tinh túy nhất, hồn cốt của Nghị quyết, phù hợp cho đúng đối tượng.

 • Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  (TG)-Chính phủ vừa có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 • “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

  (TG)- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, những nội dung của Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng, là định hướng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời gian tới.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại

  Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại

  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, có sức lan tỏa; đồng thời tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ.