Thừa Thiên Huế: Những kết quả đáng khích lệ trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Nhiều chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Internet
Nhiều chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Internet

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 272.964 gia đinh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 252.151 gia đình được UBND các cấp công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92,3% so với đăng ký. Toàn tỉnh hiện có 463 câu lạc bộ gia đình văn hóa sinh hoạt thường xuyên.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có sức lan tỏa và ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua cuộc vận động đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái; đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong các tầng lớp nhân dân.

Phong trào xây dựng làng (thôn, bản), tổ dân phố văn hóa phát triển về số lượng và từng nước nâng cao về chất lượng. Đến nay có 1.285 làng (thôn, bản), tổ dân phố đăng ký xây dựng đời sống văn hóa, đạt tỷ lệ 99,45%, trong đó có 1.197 làng (thôn, bản), tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92% so với đăng ký.

Phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa gắn liền với việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Toàn tỉnh có 1.266 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 97,5%, trong đó có 1.165 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92% so với đăng ký.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và hưởng ứng tích cực. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là 321.000/ 1.115.523 người, đạt tỷ lệ 28,6 % dân số, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Số gia đình thể thao là 47.500/263.000 gia đình, đạt tỷ lệ 18,6% số hộ; có gần 600 câu lạc bộ thể dục thể thao; tỷ lệ cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 96%.

Phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt,  các điển hình tiên tiến được phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và trong các tầng lớp nhân dân tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phong phú, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đang được tích cực triển khai trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 65/152 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng, đạt 42,76%; trong đó có 3 xã và 2 phường được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

Bước vào năm 2018, phát huy những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục quán triệt các chủ trương, định hướng của Đảng, các văn bản chỉ đạo để tập trung đẩy mạnh phong trào trên địa bàn tỉnh một cách sâu rộng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có chất lượng. Trong đó quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quy ước văn hóa, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở trong tổ chức các hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa cơ sở…

Châu Thu Hà
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.