Huyện Văn Quan (Lạng Sơn): Môi trường văn hóa, nghệ thuật ngày càng được mở rộng

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh, thành phố bên cây đào lưu niệm tại di tích thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh, thành phố bên cây đào lưu niệm tại di tích thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn

Công tác xây dựng gia đình văn hóa được coi trọng; đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá, nâng cao tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Theo đó, gần 69 nghìn lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá; trên 190 lượt làng, khu phố được công nhận làng, khu phố văn hóa; trên 83 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư tiên tiến và trên 1,2 nghìn lượt cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa, 100% thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã xây dựng được quy ước, hương ước gắn với nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa mới và duy trì, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.

Đến năm 2017, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 01 Thư viện huyện; 01 Đội chiếu phim lưu động; 01 Đài Truyền thanh - Truyền hình; 04 trạm thu phát lại truyền hình; 04 trạm truyền thanh xã đang hoạt động có hiệu quả, 20 điểm bưu điện văn hoá xã; 03 bưu cục, 01 bưu điện huyện, 05 nhà văn hóa xã; 02 thư viện xã; 188 nhà văn hóa thôn, phố (đạt 100%); 19 sân chơi thể thao thuộc cấp xã quản lý; 01 Đội Thông tin lưu động; 12 di tích lịch sử - văn hoá được xếp hạng; 01 khuôn viên - tượng đài danh nhân; 23 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng; 06 câu lạc bộ thể thao; các điểm hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá. Hệ thống thiết chế văn hoá - thông tin - thể thao đang từng bước được xây dựng, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng đã và đang góp phần đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của người dân trong huyện./.

Đức Luận 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.