Đảm bảo thực hiện chính sách bảo tồn lễ hội truyền thống

Lễ hội truyền thống cần chính sách bảo tồn . Ảnh minh họa
Lễ hội truyền thống cần chính sách bảo tồn . Ảnh minh họa

Đối với các lễ hội dân tộc truyền thống, Quyết định số 3965/QĐ - BVHTTDL ngày 16/11/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Dự án Chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, giai đoạn 1 (từ năm 2015 - 2017), đối với việc xây dựng chương trình hoạt động lễ hội, phải đảm bảo các lễ hội tổ chức đúng quy chế tổ chức lễ hội; 100% các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về nội dung, chương trình, kịch bản (nếu có); 100% các lễ hội trên địa bàn được thống kê đầy đủ, lập quy hoạch theo hướng dẫn; Phục dựng lại có chọn lọc các lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống tốt đẹp đã thất truyền; Bảo tồn có chọn lọc các lễ hội truyền thống có nguy cơ thất truyền; Có 50% cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở là người dân tộc thiểu số; 70% cán bộ làm công tác văn hóa được tập huấn về công tác quản lý và tổ chức lễ hội ít nhất một năm một lần.

Về chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng, quốc gia: Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cấp địa phương, cấp vùng, miền và quốc gia. Mỗi huyện, vùng dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất 1 loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc để bảo tồn, phát triển.

Cấp tỉnh, vùng: Định kỳ tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ các cấp: Cấp tỉnh định kỳ 2 năm/1 lần; Cấp vùng: Trên cơ sở lựa chọn tiếp tục đầu tư nâng tầm cả về chất và lượng để tham dự chương trình cấp khu vực định kỳ 4 năm/1 lần. Cấp Quốc gia: Định kỳ 5 năm/1 lần tổ chức liên hoan văn hóa văn nghệ đồng bào các dân tộc thiểu số với những chương trình đặc sắc nhất.

Giai đoạn 2 (từ năm 2018 - 2020), đối với các chương trình hoạt động, lễ hội, về cơ bản 100% các lễ hội hoạt động đảm bảo đúng quy định về tổ chức lễ hội; Có 60% cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở là người dân tộc thiểu số; 80% cán bộ làm công tác văn hóa được tập huấn về công tác quản lý và tổ chức lễ hội ít nhất một năm một lần.

Chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh, vùng, quốc gia: Mỗi huyện, vùng dân tộc thiểu số được hỗ trợ ít nhất 02 loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng của dân tộc để bảo tồn, phát triển; Về cơ bản các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của đồng bào dân tộc được bảo tồn.

(TTXVN)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.