Trưởng Ban Tuyên Giáo TƯ Đinh Thế Huynh thăm và làm việc với báo quân đội

Trưởng Ban Tuyên Giáo TƯ Đinh Thế Huynh thăm và làm việc với báo quân đội