Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết đồng bào

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết đồng bào