Trưởng ban Tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh tiếp đoàn Prensa Latina

Trưởng ban Tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh tiếp đoàn Prensa Latina