Trưởng ban Tuyên Giáo TƯ Đinh Thế Huynh tiếp đoàn cán bộ Nhân dân nhật báo Trung Quốc

Trưởng ban Tuyên Giáo TƯ Đinh Thế Huynh tiếp đoàn cán bộ Nhân dân nhật báo Trung Quốc