Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ Tướng Bangladesh

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ Tướng Bangladesh