Tăng cường tuyên truyền về BHXH, BHYT

Tăng cường tuyên truyền về BHXH, BHYT

(TG)-Chín tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất