Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

(TG) - Nhằm tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), sáng 13/7/2018, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất