Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết quả hôm qua, kinh nghiệm hôm nay

Thực hiện chủ trương của Đảng  về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Lớp cập nhật kiến thức mới cho gần 350 cán bộ chủ chốt tỉnh, vào ngày 25/9/2018.

Tại lớp cập nhật kiến thức này, các đại biểu được nghe Thiếu tướng, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng báo cáo các chuyên đề về "Đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong tình hình mới. Đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay. 

Với những nội dung tại Lớp sẽ giúp cho cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của tỉnh Quảng Nam có sự nhận thức một cách toàn diện về lý luận và diễn biến thực tiễn đối với vấn đề “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là những kết quả, kinh nghiệm và cả những khó khăn, hạn chế trong công tác đấu tranh, phòng, chống thời gian qua;  từ đó, dự báo xu hướng, nhận diện và đề ra một số giải pháp phù hợp, hiệu quả để đấu tranh phòng chống trong tình hình hiện nay.

Trong tình hình hiện nay, việc nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hoàn bình", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, phức tạp và hệ trọng nên phải được tiến hành kiên quyết, thường xuyên, liên tục, phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; sự quản lý của Nhà nước, của chính quyền các cấp; sự tham gia của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay được tiến hành gắn chặt với cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” , với những nội dung, hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, linh hoạt, theo các nguyên tắc, phương châm chỉ đạo thống nhất. 

Phát biểu chỉ đạo đối với toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường đã xác định tính hệ trọng, cấp bách, những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh phòng chống chống các biểu hiện, sắc thái của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; đồng chí đã nhấn mạnh việc cần và phải nghiên cứu nguyên nhân hạn chế, kết quả vừa qua, làm bài học kinh nghiệm cho hôm nay. Đây là những nội dung nhiệm vụ, yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài, vừa cụ thể, vừa đồng bộ./.

Hữu Thiên – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất