• Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

  Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

  (TG) - Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của UNCLOS 1982 và pháp luật Việt Nam.

 • Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

  Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

  (TG) - Trên cơ sở khảo sát thực tiễn đấu tranh tư tưởng ở tổ chức đảng một số địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bước đầu, bài viết giới thiệu khái quát một số nội dung, phương thức chủ yếu trong lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 • Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

  Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

  Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 • Lật mặt "anh hùng facebook" và nhóm "4 thiếu" trên mạng xã hội

  Lật mặt "anh hùng facebook" và nhóm "4 thiếu" trên mạng xã hội

  Những năm gần đây, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, cùng với những tiện ích hữu hiệu, mạng xã hội (MXH)-internet cũng mang đến không ít hệ lụy nguy hại.

 • Không mắc mưu luận điệu cho rằng phòng, chống tham nhũng là để “xoa dịu dư luận”

  Không mắc mưu luận điệu cho rằng phòng, chống tham nhũng là để “xoa dịu dư luận”

  Ngay sau phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng tổ chức cuối tháng 7-2019, một số phần tử chống đối, bất mãn chính trị “phát biểu” văng mạng trên báo, đài nước ngoài, mạng xã hội, cho rằng: Phòng, chống tham nhũng là để “xoa dịu dư luận”, là cớ để các phe, nhóm “đấu đá” quyền lực. Để không mắc mưu, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nắm chắc thông tin, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giải thích cho nhân dân hiểu rõ bản chất của vấn đề.

 • Đẩy lùi thông tin xuyên tạc, phá hoại sự phát triển Thủ đô Hà Nội

  Đẩy lùi thông tin xuyên tạc, phá hoại sự phát triển Thủ đô Hà Nội

  Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là trái tim của cả nước. Với vị trí địa-chính trị và địa-kinh tế quan trọng, Thủ đô cũng là nơi các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng thông tin xuyên tạc, bịa đặt để kích động, phá hoại…Không chỉ đưa tin thất thiệt, chúng còn thường xuyên kêu gọi người dân tụ tập, biểu tình chống lại các chủ trương phát triển, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 • Di huấn Hồ Chí Minh về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"

  Di huấn Hồ Chí Minh về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"

  (TG)- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện “CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH”[1]; đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên rèn luyện những đức tính quý báu đó. Trước khi đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"[2].

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin liệu đã lỗi thời?

  Chủ nghĩa Mác – Lênin liệu đã lỗi thời?

  (TG) - Thế giới ngày nay biến động vô cùng phức tạp, khoa học - công nghệ với những bước phát triển nhảy vọt đã làm thay đổi nhận thức nhiều giá trị lịch sử, đòi hỏi bất luận ở trong nước hay quốc tế đều phải tìm câu trả lời xác đáng cả về lý luận và thực tiễn để tự chuẩn bị cho mình về chính trị.

 • Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

  Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

  Một số phần tử phản động, thế lực thù địch bên ngoài và một số người bất đồng chính kiến đang cố tình xuyên tạc, hiểu sai cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam với các luận điệu như: Chống tham nhũng vẫn có giới hạn, vẫn có vùng cấm không được đụng tới; cuộc chiến chống tham nhũng không hiệu quả; nhân dân không tin tưởng vào thành công của cuộc đấu tranh này; chế độ độc đảng lãnh đạo là cái gốc sinh ra tham nhũng... Nhưng thực tế đã chứng minh không phải như vậy.

 • “Tự do tôn giáo ở Việt Nam là 100%”

  “Tự do tôn giáo ở Việt Nam là 100%”

  Dựa trên thông tin sai lệch để đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam, tạo diễn đàn để các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, vu khống Việt Nam,... đó là một số sự kiện liên quan Bộ Ngoại giao Mỹ mới xuất hiện gần đây. Đây là những việc làm đáng tiếc khi mà quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang có bước phát triển tích cực.

 • Bất tuân dân sự - một thủ đoạn nguy hiểm

  Bất tuân dân sự - một thủ đoạn nguy hiểm

  Những năm gần đây, để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên "bất tuân dân sự". "Bất tuân dân sự" thể hiện tư tưởng cực đoan, "vô chính phủ", đang được lợi dụng gắn với cái gọi là xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

 • Đẩy lùi thói xu nịnh - ngăn chặn mối nguy hại khôn lường

  Đẩy lùi thói xu nịnh - ngăn chặn mối nguy hại khôn lường

  Có một thực tế rằng thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chúng ta đang quyết liệt kiếm tìm, nhận diện, bước đầu chữa trị thành công nhiều căn bệnh tiêu cực trầm kha trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thế nhưng có một căn bệnh dù xuất hiện đã lâu, diễn ra khá phổ biến, gây nhiều phương hại cho tổ chức, nhưng đến nay chưa được thật sự quan tâm đấu tranh, đẩy lùi, đó là "bệnh nịnh bợ", thói xu nịnh.

 • Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

  Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

  (TG) - Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta là một trong những âm mưu thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cần thiết và cấp bách, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

 • EVFTA và EVIPA - đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp Việt Nam và EU

  EVFTA và EVIPA - đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp Việt Nam và EU

  Một số cá nhân ở trong và ngoài Việt Nam tự nhận là "nhà hoạt động" đã ráo riết vận động nhằm ngăn cản việc ký kết các Hiệp định EVFTA và EVIPA. Nhưng họ đã thất bại vì đã đưa ra lập luận phi lý và phi nhân tính. Họ đòi việc ký kết phải gắn với "dân chủ, nhân quyền" song lại tìm cách ngăn cản sự phát triển nền sản xuất và quan hệ giao thương giữa Việt Nam với thế giới - một yếu tố quan trọng tạo cơ sở để thực thi nhân quyền.

 • Đừng phá lúa chín trên cánh đồng từng nhiều dông bão

  Đừng phá lúa chín trên cánh đồng từng nhiều dông bão

  Đất nước ta đã đi qua những chặng đường dài đầy khổ ải để hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển từng ngày, như lúa đã chín trên cánh đồng từng nhiều dông bão. Vậy mà đây đó, vẫn có những người bị kẻ xấu kích động biểu tình, gây rối, phá hoại, thậm chí cả những hoạt động mang dáng dấp bạo loạn để châm ngòi chiến tranh. Nhìn lại những vụ việc gần đây, chúng ta có thể rút ra nhiều điều đáng suy ngẫm…

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất