• Không làm tròn chức trách, nhiệm vụ - một biểu hiện của suy thoái

  Không làm tròn chức trách, nhiệm vụ - một biểu hiện của suy thoái

  Ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh và chỉ rõ, đó là biểu hiện suy thoái rất nguy hại không chỉ làm mất uy tín, giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng, mà còn gây lãng phí thời gian, tiền bạc, tài sản, tổn hại đến kinh tế đất nước.

 • Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới

  Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới

  (TG) - Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.

 • Phủ nhận những thành quả mở ra từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 là có tội với lịch sử

  Phủ nhận những thành quả mở ra từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 là có tội với lịch sử

  Chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam mong muốn khép lại quá khứ để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đại thắng mùa xuân năm 1975 thực sự là động lực để chúng ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, vững bước tiến lên vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho hôm nay và muôn đời sau.

 • Giá trị lịch sử của chiến thắng là không thể xuyên tạc

  Giá trị lịch sử của chiến thắng là không thể xuyên tạc

  Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về chính trị, quân sự, ngoại giao. Sự thật lịch sử rất rõ ràng, vậy mà cứ vào dịp chúng ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng là trên một vài trang mạng lại xuất hiện những giọng điệu mang tư tưởng thù địch xuyên tạc sự thật, phủ nhận ý nghĩa, giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

 • Tỉnh táo, kiên định về nguyên tắc, chiến lược

  Tỉnh táo, kiên định về nguyên tắc, chiến lược

  Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một cuộc tiến công phản cách mạng toàn diện, rất thâm độc và xảo quyệt. Đó là sự can thiệp vừa tinh vi, thâm hiểm, vừa trắng trợn, ngạo mạn của CNĐQ và các TLTĐ vào các nước XHCN. Nó được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn, trên các lĩnh vực khác nhau.

 • Sự thật đã được chứng minh

  Sự thật đã được chứng minh

  Ông Hồ Ngọc Thắng là người Ðức gốc Việt Nam, là cộng tác viên của Báo Nhân Dân các năm gần đây. Ðó là một trong những lý do để ông trở thành mục tiêu vu cáo, bịa đặt của một số địa chỉ truyền thông và cá nhân thiếu thiện chí ở nước ngoài. 

 • Cảnh giác trước mưu đồ xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân 1975

  Cảnh giác trước mưu đồ xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân 1975

  Cách đây 43 năm, ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập - phủ Tổng thống ngụy quyền; Thành phố Sài Gòn được giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - một thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Thế nhưng, vẫn có những ý kiến lạc lõng, xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng đó, cần phải cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.

 • Phát huy vai trò của chi bộ trong ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện “Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" từ cơ sở

  Phát huy vai trò của chi bộ trong ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện “Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" từ cơ sở

   “Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" là biểu hiện hết sức nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 • Kiểm chứng và phân biệt 'Hội thánh Đức Chúa Trời' với các nhóm Tin lành khác

  Kiểm chứng và phân biệt 'Hội thánh Đức Chúa Trời' với các nhóm Tin lành khác

  Trước các hoạt động có biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn đạo đức xã hội liên quan đến nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời" ở các địa phương, bao gồm cả các nhóm Tin lành đã được chính quyền chấp thuận sinh hoạt tôn giáo, theo ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, cần kiểm chứng và phân biệt nhóm này với các nhóm Tin lành khác, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin lành nói chung.

 • Can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là vi phạm nguyên tắc quan hệ quốc tế

  Can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là vi phạm nguyên tắc quan hệ quốc tế

  Sau khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Túc và 5 đồng phạm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79, Khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã khép lại.

 • Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội

  Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội

  “Phi chính trị hoá” quân đội là âm mưu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch trong quá trình chống phá QĐND Việt Nam. Tuy nhiên, trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, các thế lực thù địch thực hiện những phương thức khác nhau, phù hợp với những đặc điểm của mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể.

 • Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là làm giàu sức mạnh nội sinh cho đất nước

  Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là làm giàu sức mạnh nội sinh cho đất nước

  Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc là bảo vệ tài nguyên quý giá của quốc gia

 • Phân tích kỹ để không chọn nhầm cán bộ

  Phân tích kỹ để không chọn nhầm cán bộ

  Xoay quanh vấn đề được đề cập trong vệt bài “Công tác cán bộ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng-nhìn từ thành công và những hạn chế”, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

 • “Phi chính trị hóa” Quân đội - một thủ đoạn không mới, nhưng phải luôn cảnh giác

  “Phi chính trị hóa” Quân đội - một thủ đoạn không mới, nhưng phải luôn cảnh giác

  “Phi chính trị hóa” Quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tuy không mới, nhưng hết sức nguy hiểm, cần cảnh giác và chủ động có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

 • Giữ vững bản lĩnh và niềm tin

  Giữ vững bản lĩnh và niềm tin

  Sự quyết liệt đấu tranh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với những trường hợp vi phạm như thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đã giúp cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất