• Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

  Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

  Thực chất của luận điệu cho rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam nổ ra và thành công là “một sự ăn may” không gì khác vẫn là nhằm phủ nhận những thành quả, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của cuộc cách mạng và xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

 • Lại bàn về tự do báo chí (tiếp theo và hết)

  Lại bàn về tự do báo chí (tiếp theo và hết)

  Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc không ngừng cải thiện điều kiện sống, phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho người dân, qua đó mở rộng nhu cầu thông tin báo chí của nhân dân.

 • Lại bàn về tự do báo chí (Kỳ 1)

  Lại bàn về tự do báo chí (Kỳ 1)

  Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

 • Trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

  Trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

  Ngày 13-8 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) ra quyết định tạm giữ một số đối tượng để làm rõ hành vi đòi nợ thuê, liên quan vụ việc một giám đốc doanh nghiệp bị nhóm đối tượng này cưỡng đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. 

 • Thực hiện khát vọng "Bắc Nam sum họp một nhà" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Thực hiện khát vọng "Bắc Nam sum họp một nhà" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn 50 năm, song khát vọng và nỗ lực hoạt động của Người trong hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước vẫn trường tồn. 50 năm sau, sức mạnh toàn dân đoàn kết - kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh nội sinh dân tộc Việt dưới sự lãnh đạo của Đảng ta để thực hiện thắng lợi hoài bão của Người vẫn đồng hành cùng dân tộc trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

  Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

  (TG) - Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của UNCLOS 1982 và pháp luật Việt Nam.

 • Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

  Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

  (TG) - Trên cơ sở khảo sát thực tiễn đấu tranh tư tưởng ở tổ chức đảng một số địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bước đầu, bài viết giới thiệu khái quát một số nội dung, phương thức chủ yếu trong lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 • Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

  Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

  Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 • Lật mặt "anh hùng facebook" và nhóm "4 thiếu" trên mạng xã hội

  Lật mặt "anh hùng facebook" và nhóm "4 thiếu" trên mạng xã hội

  Những năm gần đây, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, cùng với những tiện ích hữu hiệu, mạng xã hội (MXH)-internet cũng mang đến không ít hệ lụy nguy hại.

 • Không mắc mưu luận điệu cho rằng phòng, chống tham nhũng là để “xoa dịu dư luận”

  Không mắc mưu luận điệu cho rằng phòng, chống tham nhũng là để “xoa dịu dư luận”

  Ngay sau phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng tổ chức cuối tháng 7-2019, một số phần tử chống đối, bất mãn chính trị “phát biểu” văng mạng trên báo, đài nước ngoài, mạng xã hội, cho rằng: Phòng, chống tham nhũng là để “xoa dịu dư luận”, là cớ để các phe, nhóm “đấu đá” quyền lực. Để không mắc mưu, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nắm chắc thông tin, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giải thích cho nhân dân hiểu rõ bản chất của vấn đề.

 • Đẩy lùi thông tin xuyên tạc, phá hoại sự phát triển Thủ đô Hà Nội

  Đẩy lùi thông tin xuyên tạc, phá hoại sự phát triển Thủ đô Hà Nội

  Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là trái tim của cả nước. Với vị trí địa-chính trị và địa-kinh tế quan trọng, Thủ đô cũng là nơi các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng thông tin xuyên tạc, bịa đặt để kích động, phá hoại…Không chỉ đưa tin thất thiệt, chúng còn thường xuyên kêu gọi người dân tụ tập, biểu tình chống lại các chủ trương phát triển, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 • Di huấn Hồ Chí Minh về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"

  Di huấn Hồ Chí Minh về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"

  (TG)- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện “CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH”[1]; đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên rèn luyện những đức tính quý báu đó. Trước khi đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"[2].

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin liệu đã lỗi thời?

  Chủ nghĩa Mác – Lênin liệu đã lỗi thời?

  (TG) - Thế giới ngày nay biến động vô cùng phức tạp, khoa học - công nghệ với những bước phát triển nhảy vọt đã làm thay đổi nhận thức nhiều giá trị lịch sử, đòi hỏi bất luận ở trong nước hay quốc tế đều phải tìm câu trả lời xác đáng cả về lý luận và thực tiễn để tự chuẩn bị cho mình về chính trị.

 • Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

  Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

  Một số phần tử phản động, thế lực thù địch bên ngoài và một số người bất đồng chính kiến đang cố tình xuyên tạc, hiểu sai cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam với các luận điệu như: Chống tham nhũng vẫn có giới hạn, vẫn có vùng cấm không được đụng tới; cuộc chiến chống tham nhũng không hiệu quả; nhân dân không tin tưởng vào thành công của cuộc đấu tranh này; chế độ độc đảng lãnh đạo là cái gốc sinh ra tham nhũng... Nhưng thực tế đã chứng minh không phải như vậy.

 • “Tự do tôn giáo ở Việt Nam là 100%”

  “Tự do tôn giáo ở Việt Nam là 100%”

  Dựa trên thông tin sai lệch để đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam, tạo diễn đàn để các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, vu khống Việt Nam,... đó là một số sự kiện liên quan Bộ Ngoại giao Mỹ mới xuất hiện gần đây. Đây là những việc làm đáng tiếc khi mà quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang có bước phát triển tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất