Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

(TG) - So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn không làm lay chuyển sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.

 • Biểu tượng niềm tin của dân tộc Việt Nam mãi tỏa sáng

  Biểu tượng niềm tin của dân tộc Việt Nam mãi tỏa sáng

  (TG) - Vào dịp tháng 5 hằng năm, trong khi nhân dân cả nước ta ai cũng mang trong mình lòng tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già vĩ đại của dân tộc, thì vẫn có những tiếng nói lạc loài nhằm phủ nhận công lao của Bác Hồ. Thế nhưng, những chiêu trò bôi nhọ hàm hồ đó tự thân vô giá trị bởi từ lâu, Bác Hồ luôn là biểu tượng niềm tin bất tử của dân tộc Việt Nam.

 • “Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa

  “Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa

  Con ng­ười phát triển toàn diện và hài hoà trong chế độ XHCN là con người biết kết hợp đầy đủ và hài hoà ba lợi ích là cá nhân- tập thể- xã hội (cộng đồng). Từ khi khởi x­ướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, Đảng ta đã xác định lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp cho sự phát triển. Tuy nhiên, việc tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân hay coi lợi ích cá nhân là động lực duy nhất thì đó là tư­ tưởng cực đoan, dễ sa ngã vào chủ nghĩa cá nhân.

 • Vun trồng, bồi đắp niềm tin vào thế giới quan khoa học

  Vun trồng, bồi đắp niềm tin vào thế giới quan khoa học

  Một trong những yếu tố cơ bản góp phần làm nên phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là niềm tin vào thế giới quan khoa học.

 • Dân túy - căn bệnh nguy hiểm cần nhận diện và ngăn chặn, đẩy lùi

  Dân túy - căn bệnh nguy hiểm cần nhận diện và ngăn chặn, đẩy lùi

  Đồng tình với nội dung bài viết "Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Dư luận cho rằng, đây là bài viết thể hiện sự nhạy cảm chính trị sâu sắc và trách nhiệm cao trước yêu cầu, đòi hỏi chiến lược trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như định hướng dư luận xã hội...

 • Chống chủ nghĩa dân túy - vấn đề cần thiết trong xây dựng Đảng hiện nay

  Chống chủ nghĩa dân túy - vấn đề cần thiết trong xây dựng Đảng hiện nay

  Dư luận cho rằng đây là vấn đề có sự ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay, song cũng là vấn đề phức tạp cần sớm được nhận diện một cách hệ thống và có những giải pháp thiết thực. 

 • Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

  Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

  (TG) - Đấu tranh ngăn ngừa và chống chủ nghĩa dân túy xâm nhập là một quá trình bền bỉ, dài lâu, gắn bó mật thiết với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là một phần rất quan trọng của đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Phải kiên trì làm công tác tư tưởng, đề cao sự phòng ngừa. Điều này đòi hỏi sự tất yếu và cấp bách phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của báo chí, truyền thông và sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Đề cao tính thuyết phục trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Đề cao tính thuyết phục trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  (TG) - “Yêu cầu của một tác phẩm đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là phải nhấn mạnh, đề cao tính thuyết phục, tính chiến đấu; phải giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cũng làm cho các đối tượng, kể cả những phần tử phản động, cơ hội chính trị cũng phải thấy có lý, có tình; phải tâm phục, khẩu phục”.

 • "Gáo nước lạnh" giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá

  "Gáo nước lạnh" giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá

  Tinh thần thẳng thắn, quyết liệt của Trung ương là khác xa, thậm chí trái ngược với những luận điệu ngụy biện, bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá, rằng Trung ương đang "lợi ích nhóm trên nghị trường", cấu kết nhau để dò dẫm tìm cách mị dân, đề ra những quyết sách có lợi cho bộ phận tầng trên của hệ thống cầm quyền.

 • "Không phải ở Việt Nam, chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham ô, tham nhũng"

  "Không phải ở Việt Nam, chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham ô, tham nhũng"

  (TG) -Việc lựa chọn một đảng cầm quyền như ở Việt Nam hay đa đảng như các quốc gia khác là tùy vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại, thì một đảng cầm quyền hay đa đảng cầm quyền đều sẽ có điều kiện để nảy sinh tham nhũng. 

 • Sự thật sẽ xua tan bóng tối bịa đặt

  Sự thật sẽ xua tan bóng tối bịa đặt

  Trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 (khóa XII), từ trung tuần tháng 4-2018 đến nay, trên các trang mạng và blog, facebook... xuất hiện nhiều thông tin võ đoán, bôi nhọ, xuyên tạc, tung tin thất thiệt về những vấn đề liên quan đến nhân sự và kết quả công tác cán bộ (CTCB) của Đảng. Thực chất, đây là chiêu trò đã cũ, được các thế lực thù địch xới lên hòng chống phá Đảng ta.

 • Đấu tranh quan điểm sai trái trên mạng xã hội

  Đấu tranh quan điểm sai trái trên mạng xã hội

  Mạng Internet và các trang mạng xã hội (viết tắt MXH) đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Thực tế, trong thời gian qua, các thế lực phản động cùng những phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất trong nước đã sử dụng MXH đăng tải không ít thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc...

 • Không làm tròn chức trách, nhiệm vụ - một biểu hiện của suy thoái

  Không làm tròn chức trách, nhiệm vụ - một biểu hiện của suy thoái

  Ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh và chỉ rõ, đó là biểu hiện suy thoái rất nguy hại không chỉ làm mất uy tín, giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng, mà còn gây lãng phí thời gian, tiền bạc, tài sản, tổn hại đến kinh tế đất nước.

 • Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới

  Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới

  (TG) - Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.

 • Phủ nhận những thành quả mở ra từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 là có tội với lịch sử

  Phủ nhận những thành quả mở ra từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 là có tội với lịch sử

  Chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam mong muốn khép lại quá khứ để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đại thắng mùa xuân năm 1975 thực sự là động lực để chúng ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, vững bước tiến lên vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho hôm nay và muôn đời sau.

 • Giá trị lịch sử của chiến thắng là không thể xuyên tạc

  Giá trị lịch sử của chiến thắng là không thể xuyên tạc

  Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về chính trị, quân sự, ngoại giao. Sự thật lịch sử rất rõ ràng, vậy mà cứ vào dịp chúng ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng là trên một vài trang mạng lại xuất hiện những giọng điệu mang tư tưởng thù địch xuyên tạc sự thật, phủ nhận ý nghĩa, giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất