• Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

  Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin không thể lỗi thời!

  Chủ nghĩa Mác-Lênin không thể lỗi thời!

  Thời gian gần đây, một số nhà nghiên cứu phương Tây và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong nước cho rằng, trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời. Bởi vậy, chúng ta không thể xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trên nền tảng của học thuyết lỗi thời đó. Câu hỏi đặt ra là, chủ nghĩa Mác-Lênin có thật là đã lỗi thời không khi xem xét dưới mọi bình diện, từ ý nghĩa khoa học, mục tiêu xã hội đến ý nghĩa thực tiễn? Nếu nó là lỗi thời thì nguyên nhân và cơ sở nào quy định, ngược lại nếu không lỗi thời thì tại sao và do đâu?  

 • Cảnh giác, ngăn chặn kịp thời hành vi chống phá của tổ chức khủng bố “Việt Tân”

  Cảnh giác, ngăn chặn kịp thời hành vi chống phá của tổ chức khủng bố “Việt Tân”

  Trong những năm qua, tổ chức khủng bố “Việt Tân” vẫn liên tục có những hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với sự cảnh giác cao độ, lực lượng chức năng Việt Nam đã không ít lần ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá, đưa các đối tượng khủng bố ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngày 11/11 tới, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về các tội: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

 • Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  (TG) - Vừa qua, Tạp chí Tuyên giáo đã triển khai loạt bài viết với chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII. Ngay sau khi 5 bài phỏng vấn đăng tải, Tòa soạn đã nhận được sự phản hồi từ phía độc giả bày tỏ sự đồng tình về những phân tích, lập luận sắc bén, khoa học từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đã góp phần quan trọng vào việc phê phán, phán bác các quan điểm sai trái, thù địch hòng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta. TCTG trích đăng một số ý kiến. 

 • Trách nhiệm đảng viên trong tham gia xây dựng văn kiện, nghị quyết của Đảng

  Trách nhiệm đảng viên trong tham gia xây dựng văn kiện, nghị quyết của Đảng

  Thước đo chất lượng các văn kiện, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp là ở chỗ sau khi chính thức ban hành có tạo được sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân hay không; có đi vào cuộc sống làm chuyển biến tình hình, giải quyết được những vấn đề đặt ra hay không; có bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân hay không?...

 • Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật

  Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật

  (TG) - “Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật là nhu cầu cần thiết, một đòi hỏi khách quan trong sự phát triển hết sức phức tạp, khó lường của xã hội hiện đại. Sự lãnh đạo đó không phải vì Đảng, mà vì mục đích phát huy cao nhất vai trò, sứ mệnh Chân - Thiện - Mỹ của văn nghệ, vì khát vọng cao đẹp của nhân dân, của dân tộc ta” – GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khẳng định như vậy trước một số ý kiến đòi thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn học - nghệ thuật.  

 • Lòng tham tiền bạc và những hồi chuông cảnh tỉnh

  Lòng tham tiền bạc và những hồi chuông cảnh tỉnh

  Thời gian qua, lòng tham tiền bạc đã khiến không ít cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho những hành vi xà xẻo đất công, cắt xén kinh phí thực hiện các dự án. Thực tế, nhiều đối tượng đã bị xử lý kỷ luật, truy tố trước pháp luật là hồi chuông cảnh tỉnh với một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất.

 • Bài 4: Vạch trần thủ đoạn "tâm lý chiến"

  Bài 4: Vạch trần thủ đoạn "tâm lý chiến"

  (TG) - Đổ lỗi cho Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước; thường xuyên kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “thay đổi nhận thức và hành động vì thời đại đã thay đổi”; so sánh khập khiễng bức tranh kinh tế-xã hội của Việt Nam với một số nước khác để “quấy rối nhân tâm”... là thủ đoạn “tâm lý chiến” nguy hiểm của các thế lực thù địch và những người cơ hội chính trị. TCTG đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng về những thủ đoạn nói trên...

 • Mọi công dân đều phải tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền

  Mọi công dân đều phải tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền

  Thời gian qua, trong khi một số linh mục thuộc Giáo phận Vinh, Giáo phận Hà Tĩnh và Dòng Chúa cứu thế có các hoạt động không phù hợp với luật pháp Việt Nam, lại thấy Võ Văn Ái và một số kẻ đã lợi dụng một hội nghị tổ chức tại Washington DC (Oa-sinh-tơn DC, Mỹ) để vu cáo Việt Nam về tự do tôn giáo. 

 • Bài 3: Đập tan chiêu trò "đánh từng bước"

  Bài 3: Đập tan chiêu trò "đánh từng bước"

  (TG) - “Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" – PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhận định như vậy khi trao đổi với TCTG về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

 • Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam

  Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam

   Trong thời gian qua, trước những khó khăn về kinh tế-xã hội chưa được giải quyết và những diễn biến phức tạp trong khu vực… lợi dụng tình hình này, những kẻ cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã xuyên tạc tình hình, hòng bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội Việt Nam…

 • Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011

  Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011

  (TG) - Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những người mang danh "học giả" rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa...”. Thực chất của những lời rêu rao đó là gì, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, để làm sáng tỏ thêm. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 • Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển

  Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển

  (TG) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII đề ra để chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong vệt bài này, Tạp chí Tuyên giáo giới thiệu ý kiến của các học giả, các nhà khoa học nhằm phê phán, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá nói trên....

 • A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá

  A dua - căn bệnh cần chữa trị, không để bị lợi dụng chống phá

  Ngạn ngữ có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để nhắc nhau phải thận trọng trong phát ngôn. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình trạng phát ngôn bừa bãi diễn ra khá phức tạp

 • Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động

  Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động

  Thời gian qua, những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất