• Sự tha hóa quyền lực và con dốc đặc quyền đặc lợi

  Sự tha hóa quyền lực và con dốc đặc quyền đặc lợi

  Sự tha hóa quyền lực dẫn đến hiện tượng cán bộ từ đỉnh cao quyền lực dễ trượt dài trên con dốc chủ nghĩa cá nhân bởi những căn bệnh đặc quyền đặc lợi, vinh thân phì gia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu non trẻ của nhà nước. Thế nhưng trong giai đoạn hiện nay, trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những căn bệnh ấy đã và đang xuất hiện trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…

 • Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay

  Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay

  Con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng ta đi, không gì lay chuyển được. Công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục gánh vác sứ mệnh lịch sử cầm nhịp thống nhất toàn dân tộc, “soi đường cho quốc dân đi” trên con đường ấy.

 • Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng

  Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng

  (TG) - Chống xuống cấp về đạo đức trong Đảng nhất định phải đứng vững trên hai chân cơ chế và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vì muốn làm người tốt mà cơ chế không hoàn thiện cũng rất khó. Ngược lại, cơ chế hoàn thiện mà con người hỏng thì phá nát bộ máy.

 • Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa”

  Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa”

  Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN).

 • 50 năm Di chúc Bác Hồ: Chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin và mong đợi của nhân dân

  50 năm Di chúc Bác Hồ: Chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin và mong đợi của nhân dân

  Thời gian vừa qua, nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) đến nay, hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật. Thực tế đó đặt ra nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là huấn luyện, đào tạo cán bộ, đồng thời siết chặt quy trình lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ.  

 • Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  (TG)- Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.

 • Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ xuyên tạc sự thật, cản trở quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

  Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ xuyên tạc sự thật, cản trở quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

  Vẫn như mọi năm, năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố hai văn bản-được gọi là “phúc trình” về tình hình Nhân quyền (NQ, 14/3/2019) và tự do Tôn giáo (TDTG, 29/4/2019) trên thế giới. Trong hai văn bản nói trên, những người soạn thảo đã thể hiện sự kỳ thị đối với những quốc gia có chế độ xã hội, chính sách, pháp luật khác biệt với Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam.

 • Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

  Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

  Không gian xã hội trên Internet (không gian mạng) mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia.

 • Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

  Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

  (TG)- Thực thi quyền lực và kiểm soát quyền lực là để bảo đảm quyền lực luôn được sử dụng đúng người, đúng mục đích, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có chức quyền, nhằm ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của người được trao quyền - một trong những nguy cơ, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì thế, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề kiểm soát quyền lực để phòng chống sự suy thoái trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Thành tựu xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam

  Thành tựu xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam

  Nền kinh tế Việt Nam có xuất phát điểm từ nông nghiệp lúa nước lạc hậu. Đất nước bị thực dân, đế quốc đô hộ, áp bức, rồi bị chiến tranh tàn phá suốt mấy chục năm. Từ một xuất phát điểm thấp như vậy mà đến nay đã là nước có nước thu nhập trung bình của thế giới, mức sống người dân ngày càng được nâng lên, thành tựu ấy không phải quốc gia nào lâm vào hoàn cảnh ấy cũng làm được.   

 • Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

  Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

  (TG) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chính bởi tầm vóc vĩ đại của nó, sự kiện lịch sử này đã được nghiên cứu dưới rất nhiều góc độ và phạm vi khác nhau nhưng đều đi đến khẳng định tầm vóc vĩ đại đó.

 • Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

  Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

   Công cuộc chống tham nhũng hiện nay đã và đang nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, của toàn thể đồng bào ta và sự hợp tác chặt chẽ từ quốc tế. Đó là sức mạnh của cơ chế phòng, chống tham nhũng.

 • Thông tin giả và mối đe dọa thật đối với an ninh quốc gia

  Thông tin giả và mối đe dọa thật đối với an ninh quốc gia

  Thông tin giả luôn được lan truyền với tốc độ nhanh hơn và được phát tán rộng rãi hơn rất nhiều so với thông tin thật.

 • "Muốn biết hòa bình, hãy đến Việt Nam"

  "Muốn biết hòa bình, hãy đến Việt Nam"

  44 năm đã qua từ ngày phải tháo chạy khỏi quê hương để vạ vật sống những ngày tàn ở nơi xứ người, song một số cá nhân của cái gọi là tàn dư "chế độ Việt Nam cộng hòa" vẫn tự huyễn hoặc bằng ảo tưởng "phục quốc". Hằng năm, hễ đến ngày 30/4 những người này lại rình rang đánh bóng quá khứ, ca ngợi lẫn nhau, oán thán vì bị "đồng minh bỏ rơi", rồi hô hào tiếp tục đấu tranh... Vậy mà vẫn có người về hùa và cổ vũ cho sự lạc lõng của những kẻ đã bị gạt ra bên lề lịch sử.

 • Đại thắng mùa Xuân 1975 - Tầm cao truyền thống yêu nước và trí tuệ vô song của dân tộc Việt Nam.

  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Tầm cao truyền thống yêu nước và trí tuệ vô song của dân tộc Việt Nam.

  (TG) - Với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lời tiên đoán sáng suốt, điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn... Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà"(1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất