Hưng Yên: Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Hưng Yên chọn mô hình chăn nuôi bò sinh sản để triển khai tại 36 hộ gia đình thuộc huyện Ân Thi và Phù Cừ (mỗi huyện 18 hộ). Các hộ tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ giống bò (Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ mua bò về hỗ trợ, ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng/con, số kinh phí đối ứng còn lại do các hộ chi trả), chuồng trại (2 triệu đồng/chuồng), chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ tổ chức sản xuất. Đây được coi là mô hình mẫu về phát triển chăn nuôi bò sinh sản và tổ chức sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết thúc quá trình triển khai, tỉnh sẽ tiến hành tổng kết đánh giá và nhân rộng.

Được biết, đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 16.661 hộ nghèo, chiếm 4,65% tổng số hộ; 12.348 hộ cận nghèo, chiếm 3,44%. Trong đó, huyện Ân Thi có 3.223 hộ nghèo, chiếm 7,58%; 2.038 hộ cận nghèo, chiếm 4,79%; huyện Phù Cừ có 1.511 hộ nghèo, chiếm 5,67%; 1.320 hộ cận nghèo, chiếm 4,95%. Đây là hai địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao. Từ nay đến năm 2020, Hưng Yên phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,3 -1,5%/năm./.


Hữu Chất

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất