Nối dài "Thành phố nghĩa tình"
Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Đó là những nơi các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ thành phố được bà con nuôi giấu, che chở trong những năm kháng chiến, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cảnh cũ người xưa ngày càng vơi rụng, nhưng cái nghĩa, cái tình thì càng ngày càng đầy, nối dài đến tận những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hằng năm, từ các nguồn lực xã hội hóa, Thành phố Hồ Chí Minh huy động hàng chục tỷ đồng cùng nguồn nhân lực trí thức trẻ để hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng các công trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng học bổng… cho các gia đình chính sách, các hộ, học sinh nghèo. Các chương trình hành động tình nghĩa ấy giúp cho nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khởi sắc, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

42 năm sau ngày đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi khởi phát thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu lại có những khẩu hiệu hành động thể hiện mục tiêu, quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và toàn dân. Từ thành phố xây dựng, kiến thiết đến thành phố đổi mới, hội nhập và hiện nay là thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình. Nội hàm của “văn minh”, “hiện đại” là những mục tiêu, giải pháp, những chương trình hành động về công nghiệp hóa, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố ngày càng khang trang… Còn “nghĩa tình” chính là môi trường văn hóa, là sợi dây tinh thần gắn kết truyền thống, hiện tại và tương lai, là những giá trị đạo đức, bảo tồn bản sắc dân tộc, giúp cho thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, thành phố đáng sống là mục tiêu, chương trình đột phá trọng điểm, gắn liền với công cuộc phát triển kinh tế, quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh bộ tiêu chí về hành vi ứng xử của cư dân đô thị, giúp mỗi công dân tự soi rọi, điều chỉnh hành vi, nếp sống hằng ngày theo những chuẩn mực của một đô thị văn minh, thành phố đặc biệt coi trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó lối sống hào hiệp, tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử tri ân uống nước nhớ nguồn… là những biểu hiện tiêu biểu.

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ lo phát triển kinh tế, chăm lo cho người dân ở thành phố, mà phải là đầu tàu hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khó khăn, nhất là đồng bào ở những vùng căn cứ kháng chiến trước đây. Đó là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ thành phố xác định thành mục tiêu xuyên suốt.

Những ngày này, trong hào khí của Đại thắng mùa xuân năm 1975, nghĩa cử tri ân lại như mạch nguồn truyền thống phun trào. Ngàn vạn bàn tay, ngàn vạn trái tim cùng kết nối, hội tụ. “Thành phố nghĩa tình” được mở rộng, nối dài, vượt qua những ranh giới về địa lý, không gian và thời gian. Nhờ đó, giá trị của chiến thắng lịch sử được bồi đắp, tỏa sáng như ngọn lửa cháy mãi không ngừng…/.

Thanh Kim Tùng (Báo QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất