• Từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới

  Từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới

  (TG) - Đại hội XII của Đảng (1-2016) đã tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Thành công nổi bật là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền, kết hợp đúng đắn đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Tuy vậy, Đại hội XII cũng thẳng thắn cho rằng: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”(5).

 • Tết Độc lập trên những công trình thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc

  Tết Độc lập trên những công trình thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc

  Trên những công trường xây dựng thủy điện tại tỉnh Hà Giang, hàng nghìn cán bộ, công nhân vẫn miệt mài, hăng say lao động trong ba ngày nghỉ Tết Độc lập. Họ tình nguyện ở lại công trường ở tỉnh vùng cao cực bắc vì mục tiêu bảo đảm tiến độ thi công, sớm đưa các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, phát điện chính thức lên lưới điện quốc gia.

 • Từ khát vọng thiêng liêng đến hiện thực cuộc sống

  Từ khát vọng thiêng liêng đến hiện thực cuộc sống

  Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam Anh hùng, mỗi người con đất Việt như được tiếp thêm nghị lực, niềm tin, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  (TG) - Đại hội XII quyết định: “Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại? “Sớm” ở đây được hiểu là sớm nhất sau năm 2020 - Đây là một sự điều chỉnh mục tiêu so với Đại hội XI, vừa thể hiện quyết tâm cao vừa thể hiện cách nhìn thực tế hơn đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

 • Giàu truyền thống, mạnh kinh tế

  Giàu truyền thống, mạnh kinh tế

  Một trong những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Bác Hồ là “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

 • Vang mãi bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử

  Vang mãi bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử

  (TG)- 71 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, song âm hưởng hào hùng, trường tồn cùng lịch sử của Tuyên ngôn vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị dân tộc và thời đại. Từ mùa thu năm 1945, bản Tuyên ngôn đó là mốc son mở ra một thời đại mới trong lịch sử hào hùng của dân tộc; đã tạo lý, tạo thế và góp phần tạo ra lực lượng đồng tình, ủng hộ rộng rãi ở trong nước và trên thế giới đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

 • Không sợ mất lòng

  Không sợ mất lòng

  Theo dõi hoạt động của Quốc hội (QH), càng những kỳ họp và nhiệm kỳ gần đây, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu càng mạnh dạn, có sự đầu tư nhiều hơn về thông tin và trí tuệ. Có được đội ngũ như vậy, một mặt là nhờ sự lựa chọn của cử tri ngay từ “đầu vào” khi bầu cử; mặt khác, ĐBQH có sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng. Dẫu vậy, so với yêu cầu và nguyện vọng của cử tri, thì QH cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của giám sát tối cao, nhất là trong chất vấn và trả lời chất vấn.

 • Học phí và cơ hội học tập

  Học phí và cơ hội học tập

  Càng gần đến năm học mới, vấn đề học phí càng được xã hội quan tâm.

 • Công tác đối ngoại trực tiếp phục vụ phát triển đất nước

  Công tác đối ngoại trực tiếp phục vụ phát triển đất nước

  Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” diễn ra từ ngày 22-26/8 tại Hà Nội. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý đã trả lời phỏng vấn báo chí.

 • Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

  (TG)- 71 năm trôi qua, nhưng đại đoàn kết toàn dân tộc và vận dụng bài học lịch sử đó trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo luôn được Đảng ta coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được khơi dậy và phát huy trên tinh thần đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của nhân dân lên trước hết; lấy đó làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại...

 • Ba mươi năm đổi mới và cơ hội cho một Việt Nam cường thịnh!

  Ba mươi năm đổi mới và cơ hội cho một Việt Nam cường thịnh!

  (TG)-Ba mươi năm qua chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới theo sự lựa chọn và quyết định tất yếu và đúng đắn của Đảng. Trong ba mươi năm đó, đất nước của chúng ta thay da đổi thịt từng ngày, ước vọng của người Việt đã cũng đã thay đổi rất nhiều từ những điều giản dị là được sống bình yên không tiếng súng, từ thiếu đói đến được ăn no, mặc ấm rồi ăn ngon, mặc đẹp và ngày nay, nói rộng hơn là mục tiêu cao cả mà Đảng ta đã đề ra và quyết tâm thực hiện là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 • Cần chủ động tìm đến dân để tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi

  Cần chủ động tìm đến dân để tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi

  (TG)-Thời gian gần đây các loại bệnh dịch trên gia súc, gia cầm đang thường xuyên xuất hiện và bùng phát trên diện rộng. Đặc biệt là các loại dịch bệnh như dịch cúm, lở mồm long móng... đe dọa đến tính mạng, sức khỏe con người dân cũng như gây thiệt hại rất lớn đối với ngành chăn nuôi và nền kinh tế. 

 • Giá trị căn bản và độc đáo của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  Giá trị căn bản và độc đáo của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  (TG)-Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập tự do, bắt đầu một thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.

 • Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên

  Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên

  (TG)- Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016; thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc và nỗ lực phấn đấu tận dụng mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức, giữ vững những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 • Đâu là thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam?

  Đâu là thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam?

  Bộ Ngoại giao Mỹ cần có cái nhìn khách quan hơn, nhận định, đánh giá đúng sự thật về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo đang diễn ra sinh động ở Việt Nam.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất