Chú trọng công tác tạo nguồn và ưu tiên kết nạp quần chúng ưu tú
UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào kỷ niệm 25 ngày thành lập huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Huy Anh

Chia sẻ về công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Nhơn Trạch cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tốt và có nhiều thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đó là nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên; có nhiều chủ trương mới, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng đã đi vào cuộc sống và bước đầu đạt được những kết quả khả quan đã định hướng và tạo cơ sở cho công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và củng cố về năng lực lãnh đạo".

Đến nay, Đảng bộ huyện Nhơn Trạch hiện có 60 chi, đảng bộ cơ sở; trong đó có 19 đảng bộ cơ sở với 179 chi bộ trực thuộc và 41 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên: 3.889 trong đó: đảng viên dự bị: 389, đảng viên nữ: 1449; đảng viên hưu trí, mất sức: 178; đảng viên Tôn giáo: 227 (Công giáo 182, Cao đài: 08, phật: 35, Tin lành: 01) và đảng viên người dân tộc: 15 (người Hoa: 4, Chăm: 2, Mường: 4, Dao: 1, nùng: 2, sán dìu: 1, Tày: 1). 

Công tác xây dựng đảng về chính trị được quan tâm đúng mức và đạt được kết quả thiết thực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng và nhân dân; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cổ vũ các nhân tố mới, các phong trào thi đua yêu nước; công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm; công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng, gắn phổ biến kinh nghiệm hay với nhân rộng điển hình tiên tiến.

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Công tác tổ chức cán bộ của huyện uỷ Nhơn Trạch có nhiều bước chuyển biến trong việc đánh giá, đào tạo, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ, kịp thời củng cố bộ máy hoạt động của các cơ quan và các xã; các quy định về công tác cán bộ được kịp thời cụ thể hóa để phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống; đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở nhiều cán bộ trẻ có triển vọng và là nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng quy trình và đảm bảo thời gian quy định, trong đánh giá đã có căn cứ vào ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân và việc thẩm định kết quả đánh giá của các cấp ủy cơ sở thực hiện một cách khách quan đúng quy định; công tác phát triển Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết.

Lễ thành lập chi bộ trong doanh nghiệp có vốn liên doanh nước ngoài.
Lễ thành lập chi bộ trong doanh nghiệp có vốn liên doanh nước ngoài.

Ông Nguyễn Hữu Thành cũng cho biết, công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được chú trọng. So với đầu nhiệm kỳ, đã thành lập mới 1 đảng bộ cơ sở (Trung tâm y tế) và 6 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giải thể 2 chi bộ doanh nghiệp và 1 đảng bộ do không còn phù hợp về cơ cấu tổ chức. Đã tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức đảng khối cơ quan hành chính sự nghiệp, khối đảng, đoàn thể theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chứcT rung ương.

Về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ Ban Tổ chức Huyện uỷ đã xây dựng các kế hoạch về dự và giám sát sinh hoạt các chi, đảng bộ cơ sở. Qua giám sát, hầu hết chi, đảng bộ đều tổ chức sinh hoạt đúng với nội dung hướng dẫn, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị chọn một số chuyên đề trọng tâm, thiết thực để đưa ra bàn bạc, có nghị quyết lãnh đạo cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn. Qua tham dự trực tiếp, Huyện uỷ đã kịp thời hướng dẫn bổ sung những điểm chưa hợp lý, những khâu chưa đúng quy định trong sinh hoạt chi, đảng bộ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ ở cơ sở, thực hiện tốt quy chế hoạt động của cấp ủy và các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ trong các loại hình.

Công tác phát triển đảng viên mới có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cấp uỷ cơ sở và đảng viên có bước chủ động trong công tác tạo nguồn và giới thiệu quần chúng ưu tú xem xét kết nạp Đảng. Quy trình kết nạp Đảng được thực hiện chặt chẽ, đối tượng phát triển đảng được chú trọng trong thành phần công nhân, đoàn viên hội viên ở ấp, lực lượng dân quân, thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Trình độ văn hoá và chuyên môn của đối tượng phát triển Đảng đều được nâng lên so với các năm trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã mở được 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1460 quần chúng ưu tú, trong đó có 6 lớp cho 250 quần chúng ưu tú là công nhân. Tỷ lệ đảng viên kết nạp hằng năm luôn vượt chỉ tiêu nghị quyết; đã phát triển được 717 đảng viên mới, trong đó có 83 đảng viên trong lực lượng công nhân, nâng tổng số đảng viên có đến ngày 30/6/2019 của Đảng bộ là 3.889 đảng viên.

Công tác phát triển Đảng ở Nhơn Trạch thời gian qua, không chỉ góp phần nâng số đảng viên mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nói chung và ở chi bộ, đảng bộ cơ sở nói riêng.

Mặc dù Ban Thường vụ Huyện ủy hết sức quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, nhưng công tác phát triển đảng viên cũng còn có những khó khăn như: công tác tạo nguồn trung kiên đối với những quần chúng là đoàn viên, hội viên của các đoàn thể ở ấp, công nhân các doanh nghiệp; công tác thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng có những nơi nội dung thẩm tra, xác minh chưa đầy đủ phải gửi lại xác minh bổ sung gây mất nhiều thời gian; chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp tham gia sinh hoạt Đảng, thực tế tại một số chi bộ trong doanh nghiệp khi đảng viên tham gia sinh hoạt đảng phải tổ chức vào giờ ăn trưa hoặc ngoài giờ làm việc; riêng những đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Liên đoàn Lao động huyện phải xin nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép không hưởng lương để tham gia sinh hoạt Đảng; chưa có mô hình và điều kiện để hỗ trợ, đồng hành cùng đảng viên khi họ gặp khó khăn trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Do đó, tuy số lượng lao động lớn nhưng một bộ phận không nhỏ người lao động thờ ơ, không tha thiết tham gia vào các tổ chức đoàn thể, không có động cơ để phấn đấu trở thành đảng viên.

TÁM BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Hữu Thành cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên ngay từ đầu năm; giao chỉ tiêu tạo nguồn trung kiên và kết nạp đảng viên mới đối với các chi, đảng bộ cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở trong công tác tạo nguồn, giúp đỡ quần chúng là đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các phong trào, qua đó lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu vào Đảng xem xét kết nạp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ quần chúng trung kiên.

Hai là, tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU “Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác kết nạp quần chúng vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức” nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác định hướng dư luận, dự báo chính xác những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề nhạy cảm phát sinh từ cơ sở để kịp thời định hướng xử lý, nhất là tập trung triển khai việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhân dân trên các mạng xã hội để có các biện pháp xử lý thích hợp.

Bốn là, các cấp ủy cơ sở phải chủ động tạo nguồn trung kiên, nâng cao chất lượng nguồn trung kiên, chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, đầu năm, trong đó có định hướng, có số lượng, có nội dung cụ thể và đặc biệt chú ý giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kế nạp.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, người lao động từ cơ sở, từ các phong trào quần chúng; đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải tuyên truyền, vận động công nhân làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chấp hành nghiêm nội quy, giờ giấc của doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt vai trò nêu gương của từng đảng viên, xây dựng hình ảnh đẹp của người đảng viên để người dân, người lao động tin tưởng và có động cơ tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Đảng.

Sáu là, tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhỡ và giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên; tăng cường phối hợp với cơ quan Công an huyện và các cơ quan liên quan trong công tác sưu tra, thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người xin vào Đảng.

Bảy là, tiếp tục tổ chức các các lớp “Nhận thức về Đảng” với thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu phù hợp với từng đối tượng quần chúng ưu tú để tạo nguồn trung kiên.

Tám là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, góp phần giảm tỷ lệ đảng viên bỏ sinh hoạt, xin ra khỏi Đảng; kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng đối với đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn; thực hiện các giải pháp phát triển đảng đối với quần chúng ưu tú là công nhân và người lao động các doanh nghiệp, nhất là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất