Đồng Nai: Kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả khả quan

KINH TẾ - XÃ HỘI CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Cũng theo báo cáo, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá  tăng 8,39% so cùng kỳ, là do kết quả đóng góp của các ngành công nghiệp chủ lực sản xuất ổn định, tăng trưởng cao đã góp phần làm tăng chỉ số sản xuất công nghiệp.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019 đạt 65.488 tỷ đồng, bằng 87,2% so với cùng kỳ, đạt khoảng 72% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách chiếm khoảng 6% tổng vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 35,5%, còn lại là nguồn vốn đầu tư từ dân cư, doanh nghiệp và vốn ODA.

Tăng trưởng cao đã góp phần làm tăng chỉ số sản xuất công nghiệp.
Tăng trưởng cao đã góp phần làm tăng chỉ số sản xuất công nghiệp.

Về phát triển khu công nghiệp: trên địa bàn tỉnh có 32 KCN đã được thành lập thu hút khoảng 78,5% diện tích đất cho thuê, có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số trên 1.729 dự án (bao gồm các dự án do nhà đầu tư trong nước đầu tư vào KCN), trong đó số dự án của các quốc gia Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật và các nước đến từ khối Asean chiếm tỷ lệ cao. 

Tính từ đầu năm đến ngày 30/9/2019, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.851 doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2018 là 2.652 doanh nghiệp) với tổng vốn đăng ký kinh doanh khoảng 28.798 tỷ đồng; Số hợp tác xã thành lập mới là 21 HTX,  Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trên 36.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 258 ngàn tỷ đồng.

Tỉnh Đồng Nai đã tăng cường chỉ đạo ngành tài nguyên, xây dựng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xây dựng, đặc biệt công tác phối hợp thực hiện các nội dung (thu hồi hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm...) liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Xem xét, ban hành Quyết định phân cấp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc các khu xử lý chất thải thực hiện xây dựng các công trình, hạng mục xử lý chất thải theo tiến độ cam kết. 

Tỉnh cũng đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu; Tổ chức Lễ Công bố 2 huyện (Tân Phú, Định Quán) đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ban hành Quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Lang Minh – Xuân Lộc; Xuân Thiện, Quang Trung  - Thống Nhất; Tân Bình, Hiếu Liêm – Vĩnh Cửu. Đồng thời, tỉnh đã tập trung hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gửi lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ và hội Nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 133/133 (100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 23,3% tổng số xã xây dựng nông thôn mới; Có 11/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới, chiếm 100% tổng số đơn vị cấp huyện.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 9 tháng đầu năm 2019 giải quyết việc làm cho 73.074 lượt người, đạt 91% kế hoạch năm, giảm 0,43% so với cùng kỳ năm 2018; tuyển mới đào tạo cho 64.062 người, đạt 84% kế hoạch, trong đó có 53.024 người tốt nghiệp các khóa đào tạo, đạt 80% kế hoạch và tăng  2,37% so với cùng kỳ; thực hiện các chế độ chính sách cho 526 trường hợp hưởng bảo hiểm y tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức cụ thể: Kim ngạch xuất khẩu tăng chậm, nguyên nhân do ảnh hưởng của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống giá thế giới giảm như: Hạt điều, tiêu, cà phê, cao su; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, do chủ đầu tư chưa quyết liệt trong việc yêu cầu các nhà thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ thi công; công tác thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các địa phương triển khai còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chế độ, chính sách về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động đã được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên các chủ doanh nghiệp trên địa bàn chưa triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. 

Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 10% số lượt khách và tăng 15,7% về doanh thu so với cùng kỳ năm 2018
Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 10% số lượt khách và tăng 15,7% về doanh thu so với cùng kỳ năm 2018

Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2019 theo Nghị quyết 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, có 4 chỉ tiêu chủ yếu và thành phần dự kiến vượt, 26 chỉ tiêu chủ yếu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra và 2 chỉ tiêu thành phần không đạt mục tiêu Nghị quyết.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Nhằm khắc phục những khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực khi triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2019, và để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua; ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh phân công cụ thể cho từng đơn vị, tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm như sau: 

Một là, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy trong năm 2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Hai là, thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên. Tập trung các giải pháp đôn đốc nợ thuế; thực hiện rà soát các dự án đã có Quyết định giao đất nhưng còn vướng mắc trong thủ tục chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo dõi sâu sát nguồn thu ngân sách nhà nước, để có biện pháp cân đối đảm bảo các nhiệm vụ chi, ưu tiên chi cho các lĩnh vực an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ba là, tăng cường quản lý đầu tư công, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến các thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân, triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án có sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Chủ động điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019.

Bốn là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, cụ thể: Khởi công xây lắp khu tái định cư; thực hiện kiểm đếm áp giá cho các hộ dân bị thu hồi đất; giao đất cho các tổ chức để đầu tư xây dựng lại cơ sở mới; các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Dự án Đoạn Hương lộ 2 nối dài, Dự án đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu, Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa…)

Năm là, thực hiện sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức; sắp xếp, bố trí số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019, 694/NQ-UBTVQH14 ngày 10/5/2019  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV./.

Phạm Quý

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất