Đồng Nai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Thanh niên thành phố Biên Hòa hăng hái tham gia nhập ngũ

Nét nổi bật nhất trong 10 năm xây dựng nền QPTD là HTCT được củng cố vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) tham mưu quán triệt nghiêm các văn bản về xây dựng nền QPTD. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xây dựng nền QPTD vững mạnh theo yêu cầu: Xây dựng về chính trị là cốt lõi, kinh tế - văn hóa - xã hội là trọng tâm, quốc phòng an ninh là trọng yếu.

Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương khẳng định: “LLVT từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực mọi mặt và xây dựng nền QPTD vững mạnh”.

Hướng dẫn các chiến sỹ trẻ công tác nội vụ

Hướng dẫn các chiến sỹ trẻ công tác nội vụ

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức trên 31,6 ngàn buổi tuyên truyền với trên 3,6 triệu lượt người tham gia; xây dựng và phát hành hơn 3 ngàn phóng sự, tin, bài, cấp hàng triệu tài liệu cùng nhiều hình thức tuyên truyền khác, nâng nhận thức toàn dân về xây dựng nền QPTD vững mạnh; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng hơn 19,7 ngàn lượt cán bộ, công chức về chuyên môn, lý luận chính trị, chức danh, nghiệp vụ, cấp ủy viên cơ sở...

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 289 ngàn lượt đối tượng, trong đó có hơn 16,3 ngàn chức sắc, chức việc các tôn giáo; phối hợp tổ chức theo quy định cho hơn 1,1 triệu học sinh, sinh viên. Đánh giá cao công tác này, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung nhận xét: “Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư vào Đồng Nai thời gian qua đã khẳng định, cả HTCT trong tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả việc xây dựng nền QPTD vững mạnh, trong đó LLVT đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, luôn chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

HOÀN THÀNH CÁC ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh, ổn định, lâu dài, sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... là nội dung cốt lõi trong Chiến lược quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới.

Theo Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đại tá Trần Văn Khương, thời gian qua, LLVT còn triển khai, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiều đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Các chỉ tiêu nhiệm vụ thi đua như: xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối; tăng cường công tác luyện quân, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phong trào thi đua 3 nhất (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất và cơ quan, đơn vị an toàn nhất).

Các lực lượng dân quân tham gia dọn dẹp, làm sạch môi trường
Phát động đợt ra quân bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện Định Quán

Công tác phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. 10 năm qua, đã tổ chức trên 50 đợt dân vận cấp tỉnh, hơn 700 đợt dân vận cấp huyện, huy động trên 915 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia khoảng 1 triệu ngày công với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng... giúp dân trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Nhờ vậy, hằng năm Đồng Nai luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp, có chất lượng và đứng đầu quân khu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT đạt nhiều kết quả thiết thực trong huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm với kết quả 100% khoa mục đều đạt yêu cầu, hơn 80% khá, giỏi. Điển hình là việc tham mưu đúng, trúng, hiệu quả tại các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cầu, Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh); huấn luyện giỏi ở Trung đoàn Đồng Nai; phối hợp hiệu quả với chức sắc, chức việc tôn giáo ở huyện Thống Nhất; xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng ở Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở huyện Trảng Bom... đóng góp tích cực vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhận xét, LLVT tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho tỉnh xây dựng nền QPTD vững mạnh, làm tốt các đợt thi đua cao điểm, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đặt niềm tin, lựa chọn nhiều nội dung làm điểm chỉ đạo, nhân rộng thực hiện, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG NỀN QPTD VỮNG MẠNH

Theo Đại tá Trần Văn Khương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: QPTD là nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân. Điều này được Bác thể hiện rõ trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.  Do đó “với một địa bàn có đông dân tộc, đa tôn giáo, lượng lao động nhập cư lớn như tỉnh Đồng Nai thì quan điểm xây dựng nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân rất cần được tăng cường” -  Đại tá Trần Văn Khương nhấn mạnh.

Các lực lượng dân quân tham gia dọn dẹp, làm sạch môi trường

Các lực lượng dân quân tham gia dọn dẹp, làm sạch môi trường

Trong đó, đẩy mạnh xây dựng củng cố vững chắc HTCT từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tiềm lực quốc phòng mạnh từ sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh, tạo thành “thế trận quốc phòng toàn dân” và “thế trận an ninh nhân dân” vững mạnh trong giai đoạn mới.

Đại tá Trần Văn Khương cho rằng, để thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc phòng Việt Nam, tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh, cả HTCT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quân sự địa phương, xây dựng nền QPTD, nâng cao hơn nữa nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ này.

Tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chuẩn bị phòng ngừa và bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm. Trong đó, LLVT tỉnh phát huy tốt truyền thống trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng trong suốt 73 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng nền QPTD vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, chủ động sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguyệt Hà

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất