Quan tâm phát triển Đảng trong đồng bào có đạo huyện Thống Nhất
Các thành viên trong Ban Chỉ đạo mô hình xóm đạo bình yên ấp Bạch Long 3, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã thăm thanh niên là giáo dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) được thành lập năm 2004, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Tính đến tháng 9/2019, Đảng bộ huyện Thống Nhất có 29 chi - đảng bộ cơ sở, trong đó có 9 đảng bộ xã, 1 đảng bộ Thị trấn, 8 đảng bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và 11 chi bộ cơ sở

Tổng số đảng viên trong huyện hiện có 2.580 đồng chí (tăng 1.917 đồng chí so với thời điểm thành lập huyện), trong đó đảng viên có đạo là 713 đồng chí (27,6%).

QUAN TÂM CÔNG TÁC TẠO NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐỒNG BÀO CÓ ĐẠO

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đề ra các giải pháp:

Thứ nhất, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo” (nay là Quy định 06-QĐ/TW) của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 8/4/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện và chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Qua học tập, quán triệt, nhận thức của các cấp uỷ cơ sở và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong vùng có đông đồng bào theo đạo được nâng lên, tạo được sự phấn khởi trong đảng viên, nhất là quần chúng ưu tú có đạo. 

Đồng chí Phạm Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), bộc bạch: “Tôi rất tự hào là đảng viên, là người Công giáo yêu nước…”. Ảnh: Báo Đồng Nai
Đồng chí Phạm Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) bộc bạch: “Tôi rất tự hào là đảng viên, là người Công giáo yêu nước”. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chi - tổ hội ở các ấp để tạo phong trào và “nguồn” phát triển đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án: “Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, ban ấp, ban công tác mặt trận và các chi - tổ hội ở ấp trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2015 và những năm tiếp theo” (Đề án).

Trên cơ sở Đề án, Đảng ủy các xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, mặt trận, các đoàn thể từ xã đến ấp củng cố, kiện toàn các chi - tổ hội; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, cách thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, tổ hội; xây dựng được lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt ngày càng vững mạnh về chất và lượng.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực do địa phương phát động, các chi - tổ hội kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho chi bộ xem xét, công nhận quần chúng tích cực và đề nghị cử tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. 

Qua hơn 4 năm triển khai, thực hiện Đề án, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hiệu quả hoạt động của chi bộ, ban ấp, ban công tác mặt trận ấp và các chi - tổ hội ở ấp đã đạt được những kết quả tích cực: 46/46 ấp có ban chi ủy với 148 cấp ủy viên (100%); chất lượng cấp ủy viên từng bước được nâng lên.

Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo nghiêm túc từ khâu phân công chuẩn bị nội dung, dự kiến nội dung chương trình và điều hành sinh hoạt chi bộ đảm bảo chặt chẽ theo đúng tinh thần hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên; số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đảm bảo theo quy định (tỷ lệ đảng viên ở ấp tham gia sinh hoạt trên 90% và 10% đảng viên già yếu miễn sinh hoạt đảng). Nhiều năm liền, 46/46 chi bộ ấp đều được tổ chức Đảng cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ ấp yếu kém. 

Các ban ấp, ban công tác mặt trận và các chi - tổ hội ấp thực sự là cầu nối gắn bó quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhằm giải quyết những công việc nội bộ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Với các phong trào hoạt động thiết thực, ban ấp, ban công tác mặt trận và các chi - tổ hội ấp đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng. Từ năm 2004 đến nay các chi bộ ấp xem xét, kết nạp được 402/2.580 đảng viên, chiếm tỷ lệ 15,6 %.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên là quần chúng có đạo vào Đảng. 

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ nguồn trung kiên của các chi - đảng bộ cơ sở, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng chi - đảng bộ, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, nhất là khối xã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác phát triển đảng hàng tháng, quý, năm. Đồng thời, thông qua giao ban công tác xây dựng đảng hàng quý, các cơ quan tham mưu báo cáo những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc về công tác phát triển Đảng để Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, định hướng kịp thời.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giao các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong việc tạo nguồn, phát triển đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hướng dẫn các chi - đảng bộ cơ sở từ khâu thẩm định lý lịch quần chúng tự khai, hướng dẫn những nội dung cần thẩm tra, xác minh, đến quy trình xét hồ sơ kết nạp Đảng...

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở khu dân cư được xác định là yếu tố quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng có đồng bào theo đạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, “xóa” ấp chưa có đảng viên và chưa có tổ chức Đảng. Năm 2004, toàn huyện có 663 đảng viên, 6/10 xã thành lập được đảng bộ. Đến nay số đảng viên trong toàn huyện là 2.580 đồng chí, 10/10 xã - thị trấn có đảng bộ, 46/46 ấp - khu phố có cấp ủy chi bộ ấp - khu phố.

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên là người có đạo được quan tâm theo hướng chú trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy định của Đảng. Toàn huyện hiện có 713 đảng viên là người có đạo (chiếm 27,6 %). Đảng viên là đồng bào có đạo được kết nạp hàng năm đều tăng về số lượng và chất lượng; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.

Hầu hết các đồng chí đảng viên là đồng bào có đạo đều được đào tạo về chuyên môn, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí hiện đang giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở và trưởng, phó phòng, ban của huyện. Trong đó huyện ủy viên có 1 đồng chí; cấp trưởng, phó các phòng ban huyện có 4 đồng chí; nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt của địa phương - cơ sở. 

Thứ tư, việc quản lý đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo. Hàng năm, Huyện ủy tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đảng viên là người có đạo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, tạo điều kiện để đảng viên là người có đạo yên tâm công tác, ổn định tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. 

Cấp uỷ các chi - đảng bộ cơ sở phân công đảng viên có kinh nghiệm, am hiểu công tác tôn giáo về sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc nơi có đông đồng bào theo đạo nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và đồng bào giáo dân, qua đó đề xuất cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đồng bào giáo dân và thực hiện kịp thời chính sách của Nhà nước về tôn giáo.

Nhìn chung, đảng viên là đồng bào có đạo trên địa bàn huyện đều nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ đảng viên theo Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (nay là Quy định số 06-QĐ/TW) và theo Điều lệ Đảng; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc; chủ động đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại chính sách đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc. 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN Ở ĐỊA PHƯƠNG

Một là, nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (nay là Quy định số 06-QĐ/TW); quan tâm xây dựng lực lượng quần chúng ưu tú, nhất là cán bộ cốt cán trong đoàn thể là người có đạo; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn phát triển... thì nơi đó công tác đảng phát triển mạnh và toàn diện; mối quan hệ giữa đảng, chính quyền và nhân dân được củng cố, nâng cao; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng vững chắc hệ thống chính trị địa phương.

Hai là, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở phải tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng ưu tú là người có đạo; sâu sát với các hoạt động phong trào cơ sở, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng; quân tâm đến các hoạt động tôn giáo trên mỗi địa bàn, từng lĩnh vực.

Ba là, cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên có đạo học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo.

Bốn là, cấp ủy các chi bộ (ấp, khu phố) trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn khi tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới phải đảm bảo sự trang trọng, đúng quy định. Đặc biệt, khi kết nạp đảng viên là người có đạo, cần mời các ban ngành, đoàn thể ấp cùng tham dự. Điều này thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của hệ thống chính trị cơ sở và cộng đồng đối với đảng viên là đồng bào có đạo./.

Nguyễn Đức Bàng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất