Xây dựng các thông điệp truyền thông tương tác trực tiếp với người dân
Người dân đợi trả kết quả hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Thành. Ảnh: QT

NHIỀU SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Trao đổi về công tác CCHC trên địa bàn huyện Long Thành, ông Nguyễn Tri Thức – Phó Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết: “Để làm tốt công tác CCHC, trước hết cần thay đổi tư duy, nhận thức đối với công tác này. Lâu nay nhiều người nhìn thấy, cứ CCHC chỉ là tập trung ở khâu “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân mà quên mất rằng, công tác CCHC còn tập trung ở nhiều đầu việc khác như: cải cách bộ máy, áp dụng đề án vị trí việc làm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và công việc…”

Kê khai giấy tờ theo hướng dẫn được niêm yết. Ảnh: QT
Kê khai giấy tờ theo hướng dẫn được niêm yết. Ảnh: QT

UBND huyện Long Thành đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, bám sát nội dung để hoàn thành tốt chương trình CCHC. Đồng thời, mỗi đơn vị, địa phương phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC riêng trên cơ sở chương trình chung của toàn tỉnh, huyện.

Hàng năm, UBND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng năm nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành kế hoạch riêng theo từng lĩnh vực trong công tác CCHC như: kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xây dựng đề án xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm, kế hoạch tinh giản biên chế,... 

UBND huyện Long Thành đã xây dựng phần mềm riêng về việc xử lý và tiếp nhận văn bản đi - đến ứng dụng trên điện thoại di động. Ảnh: QT
UBND huyện Long Thành đã xây dựng phần mềm riêng về việc xử lý và tiếp nhận văn bản đi - đến ứng dụng trên điện thoại di động. Ảnh: QT

Từ năm 2016 đến nay, công tác CCHC trên địa bàn huyện được chú trọng phát triển theo chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực: Cung cấp nhiều dịch vụ công, đặc biệt là một số dịch vụ thuộc các lĩnh vực mới đã đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dân như: Cấp đổi Giấy phép lái xe; Cấp đổi chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu; dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ công trực tuyến;… Nhờ vậy, thứ bậc về công tác CCHC của huyện đã có nhiều chuyển biến, năm 2016 hạng 10/11 khối huyện, năm 2017 hạng 4/11 khối huyện, năm 2018 hạng 1/11 khối huyện. Riêng về sáng kiến, nếu như từ năm 2016 về trước không có sáng kiến nào, đến năm 2017 huyện Long Thành có 2 sáng kiến, năm 2018 có 2 sáng kiến, và 9 tháng đầu năm 2019 có 5 sáng kiến.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ông Nguyễn Tri Thức – Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Long Thành cũng cho rằng, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, công tác tuyên truyền về CCHC cũng cần được nắm bắt, thay đổi nội dung, thông điệp để phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. Ví như việc treo các pano, áp phích tại các điểm công cộng sẽ không hiệu quả bằng việc ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các đơn vị, ngành xây dựng những video clip giới thiệu quảng bá về các dịch vụ cung cấp cho người dân. Bằng việc tương tác trực tiếp với các nội dung được phổ biến, người dân nắm bắt được quy trình, cách thủ tục giải quyết giấy tờ nhanh chóng hơn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn hỗ trợ tối đa trong giải quyết các thủ tục của người dân. Ảnh: QT
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn hỗ trợ tối đa trong giải quyết các thủ tục của người dân. Ảnh: QT

Xuất phát từ nhận thức đó, UBND huyện đã chủ động đổi mới trong cách tuyên truyền, giới thiệu một số dịch vụ công đang triển khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện với phương châm dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện, sát với suy nghĩ của người dân, đã giúp việc tuyên truyền hiệu quả đến tận nhân dân các ấp, khu phố trên toàn huyện, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Thành. Mới đây, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, giới thiệu một số dịch vụ công đang triển khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tại 05 điểm cầu cùng với sự tham dự của Trưởng các ấp, khu phố. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến cho các “trưởng thôn, trưởng ấp” đã được UBND tỉnh có Văn bản số 7105/UBND-HCC ngày 21/6/2019 biểu dương và đề nghị nhân rộng mô hình, sáng kiến, cách tuyên truyền của UBND huyện Long Thành. 

Ngoài ra, UBND huyện Long Thành đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Tờ rơi; xây dựng các chuyên mục CCHC trên đài phát thanh huyện xã; trên trang Thông tin điện tử huyện Long Thành,... Nội dung tuyên truyền về công tác CCHC; tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; cập nhật đăng tải tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC của huyện; duy trì chuyên trang Cải cách hành chính. Xây dựng và liên kết các chuyên trang cho người dân và doanh nghiệp như: Dịch vụ công trực tuyến, Đăng ký hồ sơ qua mạng; Tra cứu kết quả hồ sơ; Phản ánh – Góp ý; Trả lời kiến nghị tổ chức – công dân; Tổng đài dịch vụ công (0251)1022; Khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã đầu tư thiết bị truyền thông cải cách hành chính có tích hợp chức năng sạc điện thoại phục vụ khách hàng miễn phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo hình thức xã hội hóa nhằm góp phần giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về dịch vụ công một cách hiệu quả, thiết thực, dễ hiểu.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác truyền thông về CCHC, UBND huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, nhân sự hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Theo đó, tất cả các phòng ban chuyên môn và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện (gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Thành, Chi cục thuế huyện, Công an huyện, Ngân hàng BIDV – Thừa ủy quyền của Kho bạc Nhà nước huyện, Công ty Cổ phần cấp nước chi nhánh Long Thành, Điện lực Long Thành, Bưu điện huyện) phải bố trí nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tất cả hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của UBND tỉnh. 

Qua thực tiễn tiến hành CCHC tại địa phương, có thể rút ra hai bài học kinh nghiệm. Một là, ý thức và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu góp phần quan trọng vào kết quả của công tác CCHC; Hai là, công tác CCHC cần phải có sự cộng đồng ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của toàn thể đội ngũ cán bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước./.

Quý Trọng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất