Bắc Giang sắp xếp, giảm số đơn vị hành chính cấp xã
Người dân thôn Hoàng Mai 1, xã Hoàng Ninh (Việt Yên) bỏ phiếu về việc sáp nhập xã.

Theo đó, Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được xây dựng và thực hiện đảm bảo nguyên tắc nêu tại Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ. Sau khi Sở Nội vụ tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Đề án, sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh khóa XVIII tại Kỳ họp thứ 7 (dự kiến tổ chức trong tháng 7/2019).

Theo Đề án, toàn tỉnh Bắc Giang sắp xếp tổng thể 40 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 19 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 21 đơn vị. 

Như vậy, sau khi sắp xếp theo Đề án trên (lộ trình thực hiện trong năm 2019), tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 9 huyện; 209 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn), giảm 21 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 1 thị trấn và 20 xã) so với trước đây. Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp, thực hiện phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, xác định số cán bộ, công chức dôi dư, lộ trình sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách. Trong đó, bố trí tại đơn vị hành chính cấp xã mới 445 cán bộ, công chức xã (dự kiến theo phân loại xã mới); 38 cán bộ khuyến nông, thú y; 171 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Việc sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm triển khai Kế hoạch số 47 ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19/NQ-TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau sắp xếp tổng thể, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giảm 21 đơn vị, giảm 460 biên chế cán bộ, công chức cấp xã, giảm 420 người hoạt động không chuyên trách, giảm nguồn ngân sách nhà nước mỗi năm ước tính 120 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, sau sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính quy mô lớn hơn, nhất là mở rộng không gian phát triển đô thị trên địa bàn sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Qua sắp xếp, sáp nhập các xã đã giảm số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, giảm áp lực đối với ngân sách, góp phần nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh từ 15,41% lên 20,91%./.

Việt Hùng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất