Bạc Liêu: 70 năm - Chặng đường vẻ vang của phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước đã diễn ra sôi nổi, đều khắp, ở các cấp, các ngành, mọi lứa tuổi, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, với khẩu hiệu hành động: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”; “ngành ngành thi đua, người người thi đua”, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng  chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, hội nhập đã thu được những thành tựu đáng tự hào.

Với những thành tích đóng góp xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, thực hiện phong trào thi đua giết giặc lập công, "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", Đảng bộ, quân, dân Bạc Liêu danh dự được Chủ tịch nước phong tặng Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bạc Liêu anh hùng, toàn tỉnh có 68 đơn vị, địa phương, cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 1.999 Mẹ Việt Nam anh hùng

Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà được phát huy cao độ và nâng lên tầm cao mới, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong mọi giới, mọi ngành, mọi lứa tuổi, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua hành động cách mạng góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, điển hình như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”; phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển giao thông nông thôn; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… được Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đánh giá rất cao và khen tặng cho nhiều tập thể cá nhân các danh hiệu cao quý.

Sau 20 năm tỉnh Bạc Liêu được tái lập mặc dù với xuất phát điểm rất thấp, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, xa các trung tâm kinh tế lớn… nhưng với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”; “ngành ngành thi đua, người người thi đua”, tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa nội lực, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đến nay hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh đều có sự phát triển vượt bậc.

Trong năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và ý chí phấn đấu vươn lên của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội đều có sự phát triển vượt bậc. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khá cao 6,5% ; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/người/năm. Sự nghiệp y tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo không ngừng phát triển; các đối tượng chính sách và hộ nghèo được chăm lo ngày một tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Toàn tỉnh có (40/49) xã có đường xe ô tô đến trung tâm xã; 98,9% số hộ sử dụng điện; 68,5 % số hộ được sử dụng nước sạch; 16 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới, số hộ nghèo giảm nhanh, sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp; phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ. Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tích cực góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với truyền thống vẻ vang và thành tựu to lớn của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bạc Liêu  đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, đặc biệt gắn việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và đăng ký thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cá nhân, đơn vị phụ trách đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng trong thời gian tới phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục thu được những kết quả cao hơn, góp phần tích cực xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp./.

 

Lâm Hồ Sỹ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất