Bình Phước giảm được hơn 1.800 biên chế

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, bộ máy hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh trước khi thực hiện Đề án 999 khá cồng kềnh, với gần 30 ngàn công chức, viên chức, người lao động; nhiều cấp trung gian, hiệu quả chưa cao; tồn tại cùng lúc các cơ quan, phòng, ban có chức năng tương đồng nên có sự chồng chéo, dẫn đến thủ tục hành chính rườm rà. Từ thực trạng này, ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tháng 12/2017, Tỉnh ủy Bình Phước đã triển khai xây dựng đề án thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy nhanh chóng ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU (Đề án 999) để triển khai trong toàn hệ thống chính trị tỉnh từ ngày 10/4/2018.  Sau 1 năm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất thể hóa chức danh, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, Bình Phước đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Đối với cấp tỉnh, giảm được 106 đơn vị cấp phòng và hợp nhất Ban quản lý các công trình. Đối với cấp huyện, giảm được 60 đầu mối, một số đơn vị thực hiện sắp xếp lại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.875 biên chế và chỉ riêng trong năm 2018 giảm chi thường xuyên 39 tỷ đồng...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, đây là kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương; đồng thời củng cố ý thức, thái độ đúng đắn trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ về thực hiện Đề án 999 tại các đơn vị, địa phương.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy của đơn vị, địa phương đã được phê duyệt theo hướng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động. Các đơn vị chưa sắp xếp do chờ nghị định của Chính phủ thì tạm thời ngưng, tuy nhiên vẫn phải tiến hành sắp xếp bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc khối nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, theo đề án đã được phê duyệt.

Đối với các đơn vị khối Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tiến hành sắp xếp theo Đề án 999 của Tỉnh ủy. Riêng đối với các tổ chức Hội, yêu cầu các cơ quan chức năng đã được Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu phương thức khoán kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.

Dương Chí Tưởng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất