Cao Bằng: Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 10/4/2018, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến 13 huyện, Thành phố học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt I/2018.

Dự hội nghị có 948 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thường trực Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy viên Ban Chấp hành các huyện, thành ủy; các phòng chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các phòng, khoa chuyên môn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thành phố; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 
 
Hội nghị được nghe Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Công an tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của 15 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, của Trung ương, của tỉnh mới ban hành: Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;  Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 

 Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

 Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 29/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/03/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường thị trấn.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII) về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 11/01/2018); Chỉ thị số 20 - CT/TU, ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018; Chỉ thị số 24 -CT/TW, ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê yêu cầu: Sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức; tổ chức triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Lý Hoa


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất