Khảo sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết: Đảng bộ Bình Phước hiện có 22 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị xã và 11 đảng bộ tương đương cấp huyện; 111 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 735 tổ chức cơ sở đảng , 2.487 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 33.993 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X có 55 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 16 ủy viên, Thường trực Tỉnh ủy có 4 đồng chí. 
 


Về cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Khối đảng 14 ủy viên; khối quản lý nhà nước 16 ủy viên; khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 5 ủy viên; khối đảng bộ huyện, thị 11 ủy viên; đảng bộ khối cơ quan dân chính và đảng bộ khối doanh nghiệp 2 ủy viên; khối đảng bộ lực lượng vũ trang 5 ủy viên; đảng bộ doanh nghiệp địa phương 1 ủy viên; đảng bộ doanh nghiệp trung ương trên địa bàn 1 ủy viên.  Số ủy viên tái cử là 34, chiếm 61,81%;  số ủy viên mới 21, chiếm 38,18%; số ủy viên nữ là 12, chiếm 21,81%. Dưới 40 tuổi có 6 ủy viên, chiếm tỷ lệ 10,71%; từ 40 đến 49 tuổi có 18 ủy viên, chiếm tỷ lệ 32,14%; từ 50 đến 55 tuổi có 27 ủy viên, chiếm 48,21%; trên 55 tuổi có 5 ủy viên, chiếm 8,94%. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, tỉnh đã có Đề án  thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương. Một số địa phương của tỉnh như Lộc Ninh, thị xã Bình Long đã công bố quyết định thực hiện về sắp xếp bộ máy, giảm đầu mối các cơ quan  và cấp lãnh đạo, giảm biên chế trong các đơn vị. Tuy nhiên việc phân bổ biên chế chưa thống nhất giữa khối đảng, mặt trận đoàn thể và khối chính quyền. Tỉnh Bình Phước đề nghị Trung ương sớm cụ thể hóa quan điểm “Đảng lãnh đạo thống nhất việc đổi mới, sắp xếp và quản lý bộ máy tổ chức, biên chế của hệ thống chính trị” để tỉnh có đủ cơ sở thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị địa phương. 

 Tỉnh Bình Phước đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy được thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành quy chế làm việc và chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình làm việc của Tỉnh ủy đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và thời gian quy định. Định kỳ 3 tháng ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp 1 lần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ít nhất 1 lần/ tháng; Thường trực Tỉnh ủy họp 1 lần/ tuần…/. 
 

 

Dương Chí Tưởng/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất