Kiên Giang sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Tiếp nhận và trả hồ sơ cải cách hành chính thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Quốc Tuấn

Theo đó, đối với tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, tỉnh đã kiện toàn sắp xếp tổ chức Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; hoàn thành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, trong đó tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, giảm 7 đơn vị trực thuộc, 7 trưởng phòng và 22 phó trưởng phòng.

Các cơ quan, sở, ngành đã sắp xếp kiện toàn bộ máy, phòng chức năng trực thuộc, gồm: Văn phòng UBND tỉnh 8 phòng, Thanh tra tỉnh 5 phòng, Nội vụ 5 phòng, Tư pháp 7 phòng, Tài chính 6 phòng, Xây dựng 6 phòng, Kế hoạch và Đầu tư 6 phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội 6 phòng, Thông tin - Truyền thông 4 phòng, Khoa học - Công nghệ 4 phòng, Ngoại vụ 3 phòng, Công Thương 4 phòng, Ban Quản lý khu kinh tế 3 phòng. Qua sắp xếp giảm 26 đầu mối thuộc sở và tương đương. Ngoài ra, cấp huyện tổng số có 189 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, qua sắp xếp giảm 24 đầu mối; giải thể 11 phòng dân tộc và 13 phòng y tế.

Đối với nhất thể hóa một số chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Cấp huyện cũng đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND 5/15 đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND 2/15 đơn vị; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị 15/15 đơn vị; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ 5/15 đơn vị; trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ 2/15 đơn vị; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra 3/15 đơn vị. Bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương tại 10/15 huyện, thành phố. Cấp xã có 54/145 đơn vị nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 24/145 đơn vị bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy Kiên Giang xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, đã sắp xếp giảm 51/1.000 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 51% kế hoạch; đến năm 2021 giảm 100 đơn vị sự nghiệp.

Tỉnh sáp nhập 2 trường cao đẳng thành Trường Cao đẳng Kiên Giang; hợp nhất 6 trung tâm y tế tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; tuyến huyện hợp nhất Trung tâm Y tế với Bệnh viện đa khoa và Trung tân Dân dố kế hoạch hóa gia đình; giảm 4 trường khối phổ thông thuộc thành phố Hà Tiên và 2 huyện Tân Hiệp, Kiên Lương; giảm 31 điểm trường lẻ ở các huyện Châu Thành, An Biên, Vĩnh Thuận; sáp nhập 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Kiên Lương vào các Trường Trung cấp Nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; sáp nhập 8 Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng trên địa bàn tỉnh thành 3 Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông, giao thông, dân dụng và công nghiệp.

Đồng thời, tỉnh giải thể 7 đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả và hết nhiệm vụ, gồm: Ban Quản lý dự án lấn biển xây dựng Khu đô thị mới thành phố Rạch Giá (Sở Xây dựng), cảng Hòn Chông, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ (Sở Giao thông Vận tải) và 4 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND các huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, Đặng Tuyết Em nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức được điều chỉnh, bổ sung, cơ bản khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp, cung ứng dịch vụ công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiên Giang tiếp tục tập trung triển khai các đề án theo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất