Lâm Đồng: Quán triệt Nghị quyết 6 khóa XII cho các vị chức sắc, tu sĩ, người tiêu biểu có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số
Ngày 31/5/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII và phổ biến nội dung cơ bản Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2018 cho trên 1.100 vị chức sắc, tu sĩ, người tiêu biểu có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6.
 Tại hội nghị các vị chức sắc, tu sĩ, người tiêu biểu có uy tín trong vùng đồnng bào dân tộc thiểu số được tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch 48, 49, 50, 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được cung cấp những nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2018, trong đó tập trung giới thiệu, tôn vinh các nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thông qua hội nghị quán triệt, các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, người tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thông qua các vị đại diện cho các tôn giáo, dân tộc, sẽ thông tin, phổ biến, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tín đồ, hội viên, tổ chức thực hiện, làm theo góp phần hoàn thành thắng lợi các nghị quyết đã đề ra. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh./.
                                                                            

Hồng Vĩnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất