Sâu sát cơ sở, nâng cao tính hiệu quả
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lai Châu giúp nhân dân xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Đồng bộ chủ trương và giải pháp

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”, với mục tiêu cụ thể: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng". Thực hiện chủ trương trên, những năm qua, với sự phối hợp tham mưu sát đúng của cơ quan quân sự, cơ quan dân vận các địa phương đã giúp cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn Tây Bắc kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết về CTDV với những nội dung, chỉ tiêu phù hợp đặc điểm tình hình địa phương.

Theo đồng chí Lý Seo Dìn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, những năm trước, CTDV trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, như: Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định cho phù hợp từng địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của CTDV, nặng về biện pháp mệnh lệnh, chưa đánh giá đúng vai trò của công tác vận động, thuyết phục... Trước tình hình đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ số 18-CT/TU, ngày 15-9-2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai. Chỉ thị số 18-CT/TU xác định chú trọng đẩy mạnh giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện chỉ thị trên, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT đã có sự đổi mới căn bản về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTDV, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, không để phát sinh "điểm nóng”; đặc biệt là có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn giữa các cơ quan, đơn vị LLVT trong giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Để nâng cao một bước chất lượng CTDV theo hướng “trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27-2-2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết quả, việc tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo sát sao, góp phần hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, Lai Châu có 20/20 sở, ban, ngành; 8/8 huyện, thành phố, 108/108 xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó, Đề án thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Chính phủ và Đảng ủy Quân khu 2 về CTDV, cơ quan quân sự các tỉnh, huyện chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch CTDV sát với tình hình địa bàn. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của trên về CTDV, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 20-5-2015 của Đảng ủy Quân khu 2 “Về tăng cường và đổi mới CTDV của LLVT quân khu trong tình hình mới”, Cục Chính trị Quân khu 2 thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo điều hành phối hợp CTDV 9 tỉnh Tây Bắc tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, địa bàn biên giới; tập trung khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng, cải cách thủ tục hành chính, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ thôn, bản và các đoàn thể cơ sở.

Hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, cho rằng, CTDV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà hiệu quả của nó bắt nguồn từ sự cộng hưởng sức mạnh lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Do đó, các cấp chính quyền, LLVT các địa phương cần sâu sát cơ sở hơn nữa, phối hợp nắm chắc tư tưởng nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; kịp thời phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh, không để diễn biến phức tạp dẫn đến gây mất ổn định chính trị. Các thành viên ban chỉ đạo cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nắm vững mục tiêu, yêu cầu và thực tiễn đặt ra đối với CTDV hiện nay; không ngừng nhân rộng mô hình “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả CTDV, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các đoàn kinh tế-quốc phòng chú trọng phối hợp với địa phương xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện-đường-trường-trạm, di dân ra vùng biên giới, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên; tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con, góp phần nâng cao đời sống bền vững cho nhân dân.

Để tiếp tục tiến hành hiệu quả CTDV, nhất là ở địa bàn miền núi, biên giới như Quân khu 2, các cơ quan, đơn vị LLVT cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành CTDV phù hợp với tình hình mới và đặc điểm của từng địa phương. Các cấp ủy đảng chú trọng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ làm CTDV, có cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút, động viên đội ngũ cán bộ làm CTDV ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để CTDV đạt hiệu quả thiết thực, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết CTDV và đánh giá kết quả thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018: “Mục tiêu cao cả nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, CTDV chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…”.

Theo QĐND

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất