Trà Vinh: Đề cao trách nhiệm bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

Theo đó, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các cấp ủy đảng phải đề cao trách nhiệm, xem việc bảo vệ người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, từng cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố giác thuộc phạm vị quản lý; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu để buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý bị trả thù, trù dập khi tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Các cơ quan, đơn vị được Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo thực hiện chức trách chủ động và thường xuyên thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU của Tỉnh ủy là Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh. Hai đơn vị này cần tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ người tố cáo để kịp thời phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân không có biện pháp chủ động đề phòng, hỗ trợ cho người tố giác khi cần thiết; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố giác dưới mọi hình thức và công khai kết quả xử lý. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần xây dựng kế hoạch, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cùng với đó, hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người tố giác; có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hằng quý và thường xuyên. Công an tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác bảo vệ người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hệ thống chính trị đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố giác đúng. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành vi thiếu trách nhiệm đối với người tố giác, trả thù, trù dập và phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.
 
Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo yêu các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính trị - xã hội và đoàn thể tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU đến các chi bộ, đảng bộ, tổ chức trong hệ thống chính trị chậm nhất vào cuối tháng 5/2019; sau đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi người dân tham gia tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Phúc Sơn/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất