Trọng dụng tài năng trẻ
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành thông báo về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đây là lần đầu tiên cơ quan này có chính sách thu hút tài năng trẻ vào làm việc với hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển công chức như thông thường.

Trước đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ra thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bằng hình thức xét tuyển vào công chức ngạch chuyên viên.

Nhiều tỉnh, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Những chủ trương, chính sách nêu trên mở ra cơ hội thực sự cho những tài năng trẻ; tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các ban, ngành, địa phương trong việc thu hút, trọng dụng tài năng trẻ.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc phát huy tài năng trẻ, tài năng khoa học trẻ càng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo đó, Đảng và Nhà nước ta ngày càng chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và trọng dụng tài năng trẻ nói chung và tài năng khoa học trẻ nói riêng. Điều đó thể hiện ở nhiều chủ trương, chính sách, những quyết nghị, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể.

Nhiều tỉnh, thành ủy đã đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tích cực chỉ đạo thực hiện, thu hút được không ít nhân tài trẻ về làm việc với cơ cấu khá toàn diện.

Có những tỉnh, thành phố tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để nhân tài trẻ cống hiến và phát triển.

Nhiều nhân tài trẻ đã được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp và phát huy hiệu quả năng lực, sở trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc trọng dụng và phát huy tài năng trẻ vẫn còn những bất cập; số lượng nhân tài thu hút được ở các địa phương chưa đồng đều và thiếu bền vững. Chính sách trọng dụng nhân tài thời gian qua nhìn chung chưa đủ thu hút mạnh mẽ tài năng trẻ vào làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang.

Một số nơi còn lúng túng, bị động trong bố trí, sử dụng số tài năng trẻ thu hút được. Có nơi còn định kiến, chưa mạnh dạn đề bạt tài năng trẻ, dẫn tới cán bộ trẻ chưa yên tâm công tác, không phát huy hết năng lực, sở trường, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh dư luận không tốt về chủ trương sử dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút tài năng trẻ về địa phương công tác chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa thỏa đáng...

Để thu hút nhân tài trẻ, trước hết cần kết hợp chặt chẽ giữa trọng thị, trọng dụng và trọng đãi; thực hiện liên tục, đồng bộ việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhân tài trẻ ở cả phạm vi vi mô và vĩ mô.

Cần có những quy định theo hướng mở, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành và địa phương vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện để thu hút, trọng dụng người trẻ có tài năng.

Giải pháp cần thiết là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc trọng dụng, thu hút nhân tài trẻ.

Cùng với đó, cần có những cơ chế, chính sách cụ thể, hợp lý nhằm huy động được nhiều nguồn lực tài chính phục vụ công tác phát hiện, đào tạo, đãi ngộ xứng đáng tài năng trẻ./.

Khánh Minh (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất