• Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở Hưng Yên

  Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở Hưng Yên

  (TG) - Thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (Quyết định 221), trong những năm vừa qua, Hưng Yên đã đạt được những kết quả quan trọng.

 • Một số nội dung, yêu cầu cần lưu ý trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp

  Một số nội dung, yêu cầu cần lưu ý trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp

  Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong những hoạt động hết sức quan trọng, không thể thiếu của đại hội đảng các cấp là thảo luận, thông qua báo cáo chính trị. Đây là văn kiện trung tâm của đại hội, vừa có giá trị tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, vừa xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống xã hội trong nhiệm kỳ tiếp theo của mỗi cấp bộ đảng. Do đó, báo cáo chính trị cần phải được quan tâm, đầu tư xây dựng hết sức công phu, nghiêm túc, khoa học.

 • Hà Nội tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để đạt các mục tiêu

  Hà Nội tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để đạt các mục tiêu

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm đảng bộ cơ sở của tỉnh Đồng Tháp

  Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm đảng bộ cơ sở của tỉnh Đồng Tháp

  Trong hai ngày 11 - 12/3, có 104 đảng viên chính thức, đại diện cho 245 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tham dự Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh và là đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 • Giáo dục gia đình góp phần quan trọng hình thành và phát triển nhân cách con người

  Giáo dục gia đình góp phần quan trọng hình thành và phát triển nhân cách con người

  (TG)- Vì gia đình, nhà trường là nơi có ảnh hưởng trực tiếp tới sự định hình, phát triển nhân cách của con người và xã hội là nơi thử thách, đánh giá sự trưởng thành của nhân cách đó, cho nên, mỗi con trẻ/con người nếu có được sự quan tâm đúng mức từ ba môi trường này, nhất là từ gia đình thì tất yếu sẽ có điều kiện phát triển lành mạnh, hình thành, phát triển nhân cách tốt.

 • Việt Nam: Chủ động, tích cực và trách nhiệm với cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

  Việt Nam: Chủ động, tích cực và trách nhiệm với cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

  (TG)- Việt Nam đã tham gia đóng góp vào công việc chung của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA  LQH) trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, bày tỏ quan điểm của Việt Nam về các vấn đề được HĐBA xem xét, thảo luận, thể hiện rõ lập trường của Việt Nam ủng hộ tuân thủ Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

 • Hà Nội rà soát không đưa vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn

  Hà Nội rà soát không đưa vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn

  Chiều 3/3, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị quận Đống Đa cần chủ động nắm tình hình, không để phát sinh các điểm nóng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. 

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  (TG) - Vẫn còn một số cuộc họp chi bộ kể cả trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và khu dân cư chất lượng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Sinh hoạt chi bộ chưa trở thành nhu cầu của đảng viên.

 • Hà Tĩnh: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

  Hà Tĩnh: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

  (TG)  - Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào cuộc sống, Hà Tĩnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, thiết thực 

 • Nâng cao vị thế trung tâm chính trị cấp huyện từ thực tế Nghệ An

  Nâng cao vị thế trung tâm chính trị cấp huyện từ thực tế Nghệ An

  Đến nay, toàn bộ 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Các trung tâm chính trị đã tiến hành xây dựng vị trí việc làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

 • Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền trên lĩnh vực báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

  Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền trên lĩnh vực báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

  (TG) - Những đặc điểm và kết quả hoạt động của báo chí, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy cơ quan chủ quản, cấp ủy cơ quan báo chí, xuất bản là một yêu cầu cần thiết và là điều kiện để đảm bảo cho hoạt động báo chí, xuất bản hiệu quả, đúng định hướng, đúng pháp luật.

 • Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII

  Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII

  Chúng ta đã bước vào năm 2020, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nếu đánh giá giai đoạn 10 năm của hai nhiệm kỳ vừa qua bằng các số liệu và sự kiện, có thể nhận thấy sự tương phản rõ ràng của những gam mầu sáng - tối, qua đó cũng thấy sáng rõ những bài học kinh nghiệm quý báu...

 • Bắc Giang sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền cơ sở

  Bắc Giang sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền cơ sở

  Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang Vũ Mạnh Hùng cho biết, tỉnh đang tích cực thực hiện sắp xếp, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền cơ sở, phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

 • Bắc Hà (Lào Cai): Sẵn sàng chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

  Bắc Hà (Lào Cai): Sẵn sàng chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

  (TG) - Với phương châm “Đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương”, Ðảng bộ huyện Bắc Hà đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

 • Dựa vào dân để lo cho dân

  Dựa vào dân để lo cho dân

  Mỗi tháng, Bí thư Huyện ủy Đam Rông (Lâm Đồng) Trần Minh Thức lại về một chi bộ thôn, buôn để dự sinh hoạt cùng đảng viên tại cơ sở. Địa bàn được chọn thường là nơi khó khăn hoặc mới phát sinh vấn đề cần xử lý. Không chỉ riêng Đam Rông, đó là phương thức hành động gần dân, sát dân, dựa vào dân để lo cho dân mà hầu hết cấp ủy các cấp tại Tây Nguyên đang vận dụng và mang lại hiệu quả.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất