• Thanh Hóa tập trung xây dựng hệ thống chính trị

  Thanh Hóa tập trung xây dựng hệ thống chính trị

  Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở; khắc phục khâu yếu, tính hình thức, sự đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng gắn liền nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

 • Bình Dương thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Bình Dương thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Theo Tỉnh ủy Bình Dương, các cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn của tỉnh.

 • Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống

  Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống

  (TG) - Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng.   

 • Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  (TG) - Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong đó, xác định xây dựng Đảng về đạo đức là nội dung quan trọng, là “nền tảng”, là “cái gốc” cho xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; là động lực góp phần lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

 • Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

  Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

  Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 • Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đi trước trong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

 • Khẳng định vai trò của Công an chính quy tại cơ sở

  Khẳng định vai trò của Công an chính quy tại cơ sở

  Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định đã đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 • “Điểm sáng” trong cải cách hành chính ở Tuyên Quang

  “Điểm sáng” trong cải cách hành chính ở Tuyên Quang

  Quy chế làm việc của cơ quan được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp, không hạch sách, tiêu cực; giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đơn giản, thuận tiện… Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang khi được hỏi về những kết quả trong cải cách hành chính tại đơn vị.

 • Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới

  Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới

  Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ một tỉnh thuần nông còn nhiều khó khăn, Sóc Trăng đã từng bước “thay da đổi thịt”, kết cấu hạ tầng và đời sống người dân vùng nông thôn đã được cải thiện đáng kể. Vùng đất “nắng bụi, mưa bùn”, đã và đang bừng lên sức sống mới...

 • Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc tại Lâm Đồng

  Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc tại Lâm Đồng

  Ngày 20/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện các nghị quyết và quy định của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng.

 • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Sơn La

  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Sơn La

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh Sơn La trong thời gian tới tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

 • Hiệu quả của kinh tế tập thể kiểu mới

  Hiệu quả của kinh tế tập thể kiểu mới

  Hiện có khoảng 55% hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, điều này đã làm gia tăng thu nhập cho thành viên lên 20%/năm. Còn trong 50 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao đã giúp gia tăng thu nhập cho thành viên lên 35%/năm. Đây chính là hiệu quả của kinh tế tập thể kiểu mới, khác với mô hình kiểu cũ.

 • Giữ vững kỷ cương, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực để phát triển

  Giữ vững kỷ cương, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực để phát triển

  Giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật sinh hoạt đảng, triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng, tạo nền tảng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ðảng.

 • Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

  Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

  (TG) - Trước thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh là tỉnh nghèo, chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương. Với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, hiện nay Quảng Ninh đã tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh của khu vực phía Bắc, là trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn, dẫn đầu trong nhiều chỉ số của cả nước và khu vực. 

 • Chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

  Chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

  Cùng với việc xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh đã rất chú trọng hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân. Nhờ đó, nhiều vấn đề nảy sinh ở cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất