• Mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở

  Mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở

  (TG)- Ngày 24-6-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch 17 về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”. Sau 5 năm triển khai, đã phát huy tích cực vai trò hạt nhân của đảng viên ở cơ sở, khắc phục bệnh xa dân, nối gần dân với Đảng.

 • Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

  Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

  Là bệnh viện khu vực các tỉnh trung du, miền núi phía bắc, trực thuộc Bộ Y tế, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. 

 • Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”

  Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”

   (TG) - Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền” đang là một trong những đột phá chống tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay. Không chỉ nhận diện căn bệnh nan y này, Đảng, Nhà nước ta còn quyết liệt tìm ra các liều thuốc chữa trị một cách kiên quyết và triệt để.

 • Thực trạng thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo và hợp nhất các cơ quan đảng, nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay

  Thực trạng thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo và hợp nhất các cơ quan đảng, nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay

  Trong phần phương hướng tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị của Đại hội XII nêu chủ trương “ Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ” và “ Sớm tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện”. Đây là một chủ trương rất đáng chú ý, có tính đột phá của Đảng.

 • Hưng Yên: Hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, khu phố

  Hưng Yên: Hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, khu phố

  (TG) - Hưng Yên hiện có 1.039 chi bộ thôn, khu phố với khoảng 41.000 đảng viên. Toàn tỉnh có 861 thôn, khu phố với 860 trưởng thôn, khu phố. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, năng lực tổ chức thực hiện của thôn cần phải nâng cao mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, khu phố thông qua việc thống nhất cao trong xây dựng, ban hành và tổ chức hiệu quả quy chế phối hợp giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, khu phố.  

 • Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong thực hành nêu gương

  Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong thực hành nêu gương

  Là thành viên trong đội ngũ gần 5 triệu đảng viên, tôi băn khoăn: Vì sao những năm gần đây, Trung ương Đảng phải ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV)?

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa toàn diện

  Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa toàn diện

  Ngày 4/12, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Để thực hiện tốt nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

  Để thực hiện tốt nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

  (TG) - Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết 21). Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, khi nói đến công tác dân số, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã lưu ý rằng, đây là vấn đề rất lớn và khó. Để tham mưu triển khai Nghị quyết 21 với nhiều vấn đề lớn và khó ấy một cách hiệu quả, cần chú trọng một số nội dung sau đây.

 • Hà Nội xây dựng mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

  Hà Nội xây dựng mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

  Trong quá trình xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, việc đổi mới và tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp chính quyền là nội dung được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh đô thị hóa và quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ.

 • Vân Đồn: Sáng tạo từ mô hình xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung

  Vân Đồn: Sáng tạo từ mô hình xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung

  (TG) - Mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể, chính trị - xã hội (cơ quan Khối) ở Vân Đồn là một trong những sáng tạo của Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và tinh giản biên chế.

 • Lợi ích thiết thực của dân - điều quan trọng nhất

  Lợi ích thiết thực của dân - điều quan trọng nhất

  Lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, sẽ làm cho dân tin Đảng, tin chế độ. Muốn mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, trước hết, Đảng phải có chủ trương, nghị quyết đúng đắn, phù hợp và có đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự là công bộc của dân.

 • Những việc tối thiểu cần thiết khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ

  Những việc tối thiểu cần thiết khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ

  Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp tổng thể nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới đang đặt ra. Cùng với đó, chúng tôi muốn bàn thêm một vài nguyên nhân và giải pháp tương đối cụ thể trong lĩnh vực này.

 • Thực hiện trách nhiệm nêu gương là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu

  Thực hiện trách nhiệm nêu gương là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu

  (TG)-Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hôi nghị Trung ương 8 khóa XII được tổ chức ngày 23-11.

 • Ninh Bình: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

  Ninh Bình: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

  (TG)- Các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo và khẳng định: năm 2018, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều chương trình công tác, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã vượt và tiệm cận với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

 • Nêu gương từ việc học Nghị quyết

  Nêu gương từ việc học Nghị quyết

  Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Trung ương và cơ quan chức năng để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất