• Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

  Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

  Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

 • Thu hút nguồn lực kiều bào để xây dựng, phát triển đất nước

  Thu hút nguồn lực kiều bào để xây dựng, phát triển đất nước

  Một trong những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TƯ và các văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) là triển khai, nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ bà con về sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh ở trong nước và thu hút, trọng dụng nguồn lực NVNƠNN.

 • Điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển

  Điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển

  (TG) - Hoạt động của các Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên quần đảo Trường Sa thật sự là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, hoạt động dài ngày trên biển, mỗi khi ngư dân ghé thăm, sữa chữa tàu thuyền, tiếp nhiên liệu, tránh trú bão, cũng chính là niềm vui, niềm động viên cán bộ, chiến sỹ, góp phần thắt chặt tình quân dân trên biển đảo.  

 • Hà Nội thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên trong năm 2018

  Hà Nội thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên trong năm 2018

  Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên (khiển trách 838 trường hợp, cảnh cáo 147 trường hợp, cách chức 22 trường hợp, khai trừ 107 trường hợp).

 • Hải Dương: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

  Hải Dương: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

  (TG) - Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Hải Dương (nhiệm kỳ 2015 - 2020), một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện là: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, đồng bộ ở các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; đảm bảo thực hiện tốt việc chuẩn hóa cán bộ về trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế"(1). 

 • Đạ Tẻh (Lâm Đồng): Sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả

  Đạ Tẻh (Lâm Đồng): Sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả

  Huyện Đạ Tẻh là một trong những địa phương của tỉnh Lâm Đồng được giao thí điểm thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy, tinh giản cán bộ các cơ quan đơn vị từ cấp huyện cho tới thôn, bản. Đến hết năm 2018, địa phương này đã thực hiện được nhiều nội dung tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền về quy định nêu gương

  Đẩy mạnh tuyên truyền về quy định nêu gương

  (TG) - Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Cùng với những quy định trước đó, việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

 • Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm

  Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm

  Ngày 7/1, tại Hà Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của 12 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

 • Hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ không là người địa phương

  Hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ không là người địa phương

  Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII) đều chỉ rõ, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thật sự sâu sát cơ sở, cục bộ, bè phái, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành…

 • “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Xác định “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” không chỉ thuận lợi cho học tập, quán triệt Nghị quyết, mà trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung được vào mặt cơ bản, khâu chính yếu, mối quan hệ bản chất. 

 • Phòng chống tham nhũng 2018: Nhân lên niềm tin, động lực phát triển

  Phòng chống tham nhũng 2018: Nhân lên niềm tin, động lực phát triển

  Kỷ luật Đảng luôn nghiêm minh và công bằng với tất cả đảng viên, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nếu có vi phạm đều bị xử lý, không ngoại trừ một ai, từ trên xuống dưới, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tuy nhiên, kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, cũng như các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng

  Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng

  Một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình chính là làm gương, nêu gương trong mọi lúc, mọi nơi cho cấp dưới và cho quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định, thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng

  Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng

  Người đứng đầu cấp ủy, các cấp ủy viên phải nêu gương, thường xuyên phát huy dân chủ trong Đảng, khích lệ tinh thần, thái độ thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm trong chất vấn, trả lời chất vấn, gắn chất vấn với tự phê bình và phê bình trong Đảng, làm cho sinh hoạt Đảng thực sự thiết thực, hiệu quả, phát huy tốt nhất dân chủ trong Đảng. 

 • Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  (TG)- Đội ngũ giảng viên nhà trường thường xuyên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng, nâng cao năng lượng nghiên cứu, giảng dạy, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng gắn với kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng các bài giảng của giảng viên trên lớp; đổi mới và nâng cao chất lượng ra đề thi các phần học; thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo và văn hoá trường Đảng.

 • Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất