• Lai Châu: Tiền đề vững chắc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

  Lai Châu: Tiền đề vững chắc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

  (TG) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành đúng kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức đại hội cấp trên cơ sở là tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

 • Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: Triển khai toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: Triển khai toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

  (TG) - Trong Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm đã được Đảng ta tổng kết, trong đó bài học kinh nghiệm thứ nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

 • Việc khó có “chìa khóa vạn năng”

  Việc khó có “chìa khóa vạn năng”

  (TG) - Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang luôn phát huy hiệu quả dân chủ, thực hành nêu gương, thực sự trở thành “chìa khóa vạn năng” để cán bộ, đảng viên nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xung kích vào thực hiện những phần việc khó. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

 • Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị

  Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị

  (TG) - Sau 16 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị tỉnh Lai Châu đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, từ đó chủ động tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, xây dựng đất nước phát triển bền vững

  Phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, xây dựng đất nước phát triển bền vững

  (TG)-Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã khẳng định tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật.

 • “Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1] ​

  “Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1] ​

  (TG) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn lịch sử vừa là lời tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào, vừa là thông điệp đối ngoại với toàn thế giới về sự ra đời của một chính thể độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định đanh thép “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

 • Ngoại giao Việt Nam: 75 năm đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

  Ngoại giao Việt Nam: 75 năm đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

  (TG) - Trong suốt 75 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng của dân tộc. 

 • Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững

  Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững

  (TG)-Từ ngày 15-16/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội

  Chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội

  (TG) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, chủ động kịp thời thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, góp phần vào các thành tựu nổi bật của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua.

 • “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

  (TG) - Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

 • Hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

  Hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

  (TG) - Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

 • Kiểm toán nhà nước: Vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ hiện nay

  Kiểm toán nhà nước: Vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ hiện nay

  (TG) - Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh. Ban cán sự, Ban Thường vụ đã ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề, đồng bộ hệ thống quy chế, quy trình công tác cán bộ; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 • Đảng bộ MobiFone vững bước trong kỷ nguyên số

  Đảng bộ MobiFone vững bước trong kỷ nguyên số

  (TG) - Đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tiếp tục đưa ra chương trình hành động cụ thể để hoàn thành những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

 • Xóa bản trắng đảng viên-xóa đói nghèo lạc hậu

  Xóa bản trắng đảng viên-xóa đói nghèo lạc hậu

  Đường lên bản Co Đứa (xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) dịp tháng 6 không vất như mùa mưa, nhưng vẫn khiến chiếc xe bán tải bị trượt bánh đến lần thứ ba mới có đủ đà vượt qua khúc cua gập ghềnh đất đá. Đồng chí Vừ Quyền Mua, Phó bí thư Đảng ủy xã Mường Sai cho biết: “Nếu mấy tháng nữa các anh đi, con đường này làm xong thì quãng đường gần 10km lên tới bản chắc chắn sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần…”.

 • Một số kết quả nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Quảng Ninh

  Một số kết quả nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Quảng Ninh

  (TG) - Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên tinh thần chủ động, sáng tạo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất