• Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ

  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ

  Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 • Thanh Hóa đổi mới việc đánh giá cán bộ

  Thanh Hóa đổi mới việc đánh giá cán bộ

  Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Thanh Hóa chọn khâu đột phá là đánh giá cán bộ, với nhiều đổi mới trong đánh giá tập thể, cá nhân, qua đó khắc phục bệnh hình thức, nể nang, né tránh, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

 • Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại (Kỳ 1)

  Từ nghị quyết về “tam nông” đến nền nông nghiệp hiện đại (Kỳ 1)

  Ngày 5-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, sau 10 năm đi vào thực tiễn, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện; từng bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

 • Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị thúc đẩy Đà Nẵng phát triển vượt bậc

  Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị thúc đẩy Đà Nẵng phát triển vượt bậc

  Từ một thành phố nhỏ vừa mới chia tách, kinh tế chưa phát triển, sau 15 năm thực hiện Nghị Quyết 33 ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết 33) đã góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng phát triển vượt bậc, được mệnh danh là “Thành phố đáng sống”.

 • Kiến nghị Vĩnh Long thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định

  Kiến nghị Vĩnh Long thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định

  Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong giai đoạn thanh tra (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2018), UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, nhưng quá trình thực hiện còn hạn chế, tồn tại.

 • Vai trò cấp ủy trong phát triển kinh tế ở huyện nghèo

  Vai trò cấp ủy trong phát triển kinh tế ở huyện nghèo

  Đảng bộ huyện Vân Hồ (Sơn La) với cách nghĩ, cách làm sáng tạo, đã khai thác được tiềm năng, lợi thế, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào huyện. Cùng với đó, huyện tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần tạo ra những cơ hội phát triển mới cho vùng đất này.

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương

  (TG)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CPngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

 • Xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Những kết quả đạt được trong 10 năm qua của Hà Nội đã khẳng định tính đúng đắn, tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của quyết định mở rộng địa giới hành chính Hà Nội. 

 • Cần phải làm thay đổi nhận thức về tiền lương

  Cần phải làm thay đổi nhận thức về tiền lương

  (TG)-Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khi trao đổi với Tạp chí Tuyên giáo xung quanh nội dung cải cách chính sách, tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27 khóa XII.

 • Đánh giá cán bộ cần thực chất

  Đánh giá cán bộ cần thực chất

  Đánh giá cán bộ được coi là tiền đề, là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ, nhưng đến nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hội nghị T.Ư 7 khóa XII xác định, đổi mới công tác đánh giá cán bộ là một trong năm khâu đột phá, nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 • Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN, một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

  Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN, một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

  Việc tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) được xác định là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương...

 • Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Trong quá trình tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) của MTTQ Việt Nam, vai trò và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân có vai trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, chính nhân dân đã tích cực trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét xử lý. Tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, người dân và Mặt trận các cấp đã tạo ra những cách làm hay và có hiệu quả cụ thể trong công tác quan trọng này.

 • Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng

  Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng

  (TG)- Gắn bó mật thiết với nhân dân là yêu cầu khách quan, nhất quán đối với Đảng cầm quyền, là thiết thực dựa vào nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Sự thống nhất biện chứng, phù hợp lợi ích giữa Đảng với nhân dân; giữa Đảng với giai cấp công nhân và dân tộc là bản chất của mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - cội nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng ta.

 • Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  Xác định người đứng đầu đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng hiệu quả công tác, Thành ủy Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trong quá trình này, nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã và đang được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét ở nhiều cơ quan, đơn vị.

 • Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở Thái Bình

  Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở Thái Bình

  (TG) - Trong 5 năm qua, Thái Bình coi trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực quản lý nông nghiệp, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, có hiểu biết sâu về nghiệp vụ, có kiến thức khoa học và trình độ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất