• Hà Nội phải trở thành một Thủ đô gương mẫu

  Hà Nội phải trở thành một Thủ đô gương mẫu

  (TG)- Mong mỏi và chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Hà Nội thành Thủ đô gương mẫu đã được Đảng bộ và mỗi người dân Hà Nội thấm nhuần và thực hiện. 65 năm sau khi Thủ đô được giải phóng, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, một diện mạo mới của Hà Nội đã khởi sắc, xứng danh là "Thành phố vì hòa bình".

 • Hải Phòng đào tạo nhân lực có tay nghề cao

  Hải Phòng đào tạo nhân lực có tay nghề cao

  (TG) - Thành phố Hải Phòng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược phát triển. Trong đó, đào tạo nhân lực có tay nghề cao có vai trò quan trọng để xây dựng Hải Phòng là thành phố công nghiệp, dịch vụ, đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc, một trọng điểm phát triển kinh tế biển - đảo.

 • Thắt chặt quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Italy

  Thắt chặt quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Italy

  Từ ngày 22 đến ngày 25/9, Đoàn đại biểu Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Italy.

 • Tự chủ bệnh viện công lập: Bảo đảm hài hòa lợi ích cơ sở y tế và người bệnh

  Tự chủ bệnh viện công lập: Bảo đảm hài hòa lợi ích cơ sở y tế và người bệnh

  (TG) - Tự chủ để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, không thể tách rời trách nhiệm xã hội, tính nhân văn của ngành Y tế. Để tránh các hiện tượng tiêu cực, trục lợi bảo hiểm y tế, tận thu... cần có hàng rào về cơ chế chính sách để kiểm soát, tạo dựng niềm tin và sự an tâm cho người dân.

 • Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh

  Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh

  (TG) - Cùng với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “bệnh” thành tích, háo danh  đã, đang đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng.

 • Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng

  Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng

  (TG)- Trong 9 tháng năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ, thường xuyên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả về công tác đào tạo, bồi dưỡng với các Học viện khu vực và các cơ sở liên kết đào tạo trên toàn quốc, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đạt kết quả khả quan.

 • Phát huy lợi thế dân số vàng

  Phát huy lợi thế dân số vàng

  (TG) - Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhấn mạnh: Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

  Chi bộ Ban quản lý các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 13 đảng viên.

 • Xứ đạo bình yên chung tay xây dựng nông thôn mới

  Xứ đạo bình yên chung tay xây dựng nông thôn mới

  Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vinh dự được chọn giao lưu điển hình tiên tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm (2016-2019) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành tích của đơn vị là gắn bó, tích cực vận động đồng bào có đạo đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự.

 • Chủ động, trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết 50-NQ/TW

  Chủ động, trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết 50-NQ/TW

  Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 là một trong những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết này sẽ thúc đẩy hoạt động thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài (ÐTNN) tại Việt Nam trong giai đoạn tới một cách đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn, bền vững hơn trên mọi góc độ của đất nước, khuyến khích và bảo đảm quyền lợi của nhà ÐTNN đến đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

 • Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Ở Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc làm này thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, tính tiên phong, sự nghiêm túc trong công tác tự phê bình, phê bình. Từ đó, để mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nêu gương, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; phát huy ưu điểm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Húc Ðộng nỗ lực thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

  Húc Ðộng nỗ lực thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

  Húc Ðộng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) với hơn 98% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và quyết tâm thoát khỏi diện xã 135 trong năm nay, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và huyện, người dân xã Húc Ðộng đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

 • Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao về chủ trương sáp nhập các xã

  Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao về chủ trương sáp nhập các xã

  Bình Thuận là một trong 4 tỉnh, thành không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, nhưng để tinh gọn bộ máy, tỉnh triển khai thực hiện điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo diện khuyến khích.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

  Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì Cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh 2011).

 • Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  (TG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới và chỉnh đốn; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức vì Tổ quốc và nhân dân phục vụ với phận sự của người công bộc liêm chính.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất