• Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy. Dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng. Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 • Hải Phòng: Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045

  Hải Phòng: Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045

  (TG) - Ngày 11/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW.

 • Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong xóa đói, giảm nghèo

  Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong xóa đói, giảm nghèo

  Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu được biết đến là địa bàn có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh Sơn La hiện nay, chỉ còn 2,9%. Để đạt được kết quả này, Đảng bộ xã Tân Lập đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

 • Công tác chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Công tác chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ

  Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ

  (TG) - Muốn xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay trong các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương thì trước tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ - là những chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn nhân sự và giới thiệu quy hoạch, quy trình bổ nhiệm cán bộ. 

 • Bình Dương: Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

  Bình Dương: Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

  Nhằm ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 • Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

  Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

  Nghệ An đang tích cực thực hiện việc tinh giản biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công việc. Trong đó, ba lĩnh vực sẽ được tỉnh ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp trong thời gian tới, bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 • Sóc Trăng chú trọng kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

  Sóc Trăng chú trọng kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

  Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, phần lớn các tổ chức đảng ở tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tính tiền phong, gương mẫu trong các hoạt động công tác của cán bộ, đảng viên ngày càng thể hiện rõ hơn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền ở địa phương.

 • Lo việc "then chốt của then chốt"

  Lo việc "then chốt của then chốt"

  Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi đây là khâu "then chốt” của nhiệm vụ "then chốt" - nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, củng cố chi bộ, đảng bộ yếu kém đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

 • Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Ngày 3/7, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Những nội dung trọng tâm trong xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”.

 • Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

  Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

  Sáu tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ TP. Hà Nội đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên; xử lý kỷ luật Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

 • Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

 • Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

  Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

  Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

 • Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

  Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

  Nhận thức đầy đủ nguyên nhân khó khăn, rào cản ảnh hưởng tư tưởng nhân dân và quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Điện Biên đã có sáng kiến phân công các sở, ban, ngành đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn, với yêu cầu: Giúp xã là nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, là tiêu chí đánh giá thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất