• Thực hiện trách nhiệm nêu gương là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu

  Thực hiện trách nhiệm nêu gương là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu

  (TG)-Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hôi nghị Trung ương 8 khóa XII được tổ chức ngày 23-11.

 • Ninh Bình: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

  Ninh Bình: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

  (TG)- Các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo và khẳng định: năm 2018, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều chương trình công tác, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã vượt và tiệm cận với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

 • Nêu gương từ việc học Nghị quyết

  Nêu gương từ việc học Nghị quyết

  Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Trung ương và cơ quan chức năng để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 • Nền tảng văn hóa - một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

  Nền tảng văn hóa - một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

  Nền tảng văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp chiến lược. Nền tảng văn hóa đó bao gồm các yếu tố quan trọng, như văn hóa đạo đức; văn hóa chính trị; văn hóa tranh luận, phản biện; văn hóa thực học, tự học, học tập suốt đời; văn hóa tự phê bình và phê bình; tầm nhìn chiến lược, tự quản bản thân; trình độ học vấn; trình độ khoa học; cách ứng xử giao tiếp giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên,... nhưng nổi bật hơn cả là tri thức triết học.

 • Trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2018 cho các đảng viên

  Trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2018 cho các đảng viên

  (TG)- Nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2018), lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2018 cho các đảng viên rên địa bàn thành phố.

 • Tây Ninh: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

  Tây Ninh: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

  (TG)- Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cho thấy, việc kiêm nhiệm một số chức danh của cán bộ đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đối với trọng trách được giao, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc. Qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp cấp uỷ các cấp tìm ra được những cán bộ có năng lực công tác và phẩm chất tốt, tạo nền tảng trong công tác tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo. 

 • Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

  Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

  (TG) -Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện có 64 chi, đảng bộ với gần 7 vạn đảng viên. Thực tiễn hoạt động cho thấy, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Khối.

 • Đắk Nông sáp nhập, tinh gọn bộ máy y tế tuyến huyện, thị xã

  Đắk Nông sáp nhập, tinh gọn bộ máy y tế tuyến huyện, thị xã

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, ngành Y tế Đắk Nông đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện, thị xã thành Trung tâm Y tế. 

 • Tây Ninh: Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05- CT/TW

  Tây Ninh: Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05- CT/TW

  (TG)- Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

  Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

  Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng trước những biến chuyển chưa từng thấy của tình hình thế giới.

 • Nhân rộng mô hình hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo phát triển kinh tế

  Nhân rộng mô hình hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo phát triển kinh tế

  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh vừa tổng kết 5 năm thực hiện mô hình hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo phát triển kinh tế theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 401-CV/TU, ngày 8/7/2013 “Về việc vận động hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo sinh hoạt ở chi bộ ấp, khóm vượt khó vươn lên”.

 • Nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu, hiệu quả để công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu, hiệu quả để công tác tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ

  (TG) - Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong thời gian tới ngành Tuyên giáo, không ngừng đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước, nâng cao chất lượng công tác trên các lĩnh vực để tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

 • Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế

  Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế

  Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/ 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021.

 • Dân vận khéo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao

  Dân vận khéo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao

  Thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, tổ chức, vận động người dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

 • Ðồng bào các dân tộc nghe và làm theo bộ đội

  Ðồng bào các dân tộc nghe và làm theo bộ đội

  Những năm qua, Ðội công tác Tuyên truyền văn hóa cơ sở (TTVHCS), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Kon Tum đã vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần tuyên truyền vận động bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn tin, nghe và làm theo bộ đội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất